Ponad 77 mln zł na inwestycje

Termomodernizacja szkół i przedszkoli, inwestycje w obrębie obiektów infrastruktury społecznej, rozbudowa ZOO, nowe autobusy, centrum przesiadkowe czy wymiana oświetlenia ulicznego. To inwestycje, które w ramach podpisanych w grudniu umów rozpoczęły się w Zamościu. Prawie 50 mln złotych na ich realizację to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Jak czytamy w Zamojskim Biuletynie Miejskim największym spośród 6 projektów jest termomodernizacja dwunastu placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Podzielono ją na dwa etapy: część I wartości 9 949 866,38 zł z czego dofinansowanie to 6 851 917,10 zł oraz część II o wartości 20 326 708,78 z dofinansowaniem 14 046 912,56 zł. W ramach projektu wymienione zostaną stare systemy grzewcze i zainstalowane urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii m. in. gruntowe pompy ciepła.

Prawie 4,7 mln zł dofinansowania całkowitej kwoty 7 280 976,52 zł pozyskano na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu”. W jego ramach zaplanowano: przebudowę budynku kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu przy ul. Śląskiej z przeznaczeniem na pracownie oraz budowę windy zewnętrznej: przystosowanie budynku dworca PKP przy ul. Szczebrzeskiej na działalność Centrum Integracji Społecznej: zaadaptowanie budynku Prokuratury Rejonowej w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Domu Dziecka.

Natomiast ponad 20 mln złotych kosztować będzie rozbudowa zamojskiego ogrodu zoologicznego. W ramach inwestycji zaplanowano budowę budynku i woliery dla flamingów i arui, kompleksu – budynku i wybiegu dla zwierząt Ameryki, świń rzecznych i guźców oraz wybiegu dla antylopy afrykańskiej i osła somalijskiego. Z RPO WL na tą inwestycję popłynie prawie 10 mln złotych.

Zakup 10 nowych autobusów i budowę nowoczesnego centrum przesiadkowego przy ul. Partyzantów (tzw. hubu komunikacyjnego) zakłada natomiast projekt „Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość”. Hub zintegrować ma transport publiczny ( miejski, PKP, BUS, samochody osobowe i rowery) a zmodernizowany system informatyczny pozwolić ma na projektowanie skorelowanych rozkładów jazdy dostępnych w Internecie. Koszt tego projektu to 16 415 635,50 zł z czego dofinansowanie sięgnie prawie 11 mln złotych.

Wśród zaplanowanych do realizacji projektów znalazła się także poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. W jej ramach wymienione zostaną istniejące lampy na nowoczesne, energooszczędne lampy LED przy ulicach: Hrubieszowskiej, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Legionów, Lipskiej, Lubelskiej, Lwowskiej, Partyzantów, Powiatowej, Sikorskiego oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na rondach: Ordynacji Zamojskiej i Honorowych Dawców Krwi. W sumie zaplanowano wymianę 1041 opraw i montaż 10 masztów z panelami fotowoltaicznymi na rondach. Ponadto zamontowany zostanie system monitorujący jakość powietrza złożony ze stacji pomiarowej oraz tablicy wyświetlającej poziom zanieczyszczenia w mieście.
Koszt tego zadania to ponad 3,5 mln zł z czego prawie 2,5 pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

foto: Wizualizacja hubu komunikacyjny przy ul. Peowiaków –  Architektoniczna Pracownia Projektowa – mgr inż. Liliana Fijołek-Jędruszczak

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *