Pomóc może każdy – osobom, którym może grozić wychłodzenie

Jesień i zima niosą za sobą dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jakim jest wychłodzenie organizmu. Osoby bezdomne, starsze mieszkające samotnie, czy też te, które incydentalnie znalazły się w okolicznościach zagrażających ich życiu, należy objąć szczególną troską i opieką. Policjanci kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy, reagują na nietrzeźwych, którym może grozić wychłodzenie. Współpracują również z ośrodkami pomocy oraz reagują na sygnały od mieszkańców o potrzebie udzielenia komuś wsparcia. Nie wahajmy się dzwonić na numer alarmowy. Nasz telefon może uratować życie.

Policjanci monitorują sytuację, kontrolują pustostany, klatki schodowe, piwnice, ogródki działkowe i inne miejsca, w których mogą przebywać potrzebujący pomocy. Patrolując ulice reagują także na przebywające na zewnątrz osoby nietrzeźwe, które o własnych siłach nie są w stanie dotrzeć do domu. Funkcjonariusze współpracują także z pracownikami ośrodków pomocy na terenie naszego powiatu. Wymieniają się informacjami na temat osób, którym należy pomóc przetrwać trudny zimowy czas. Odwiedzają mieszkania osób starszych, samotnych, którym trudno poradzić sobie z codziennymi czynnościami i nie potrafią same zadbać o odpowiednią temperaturę w mieszkaniu.

Gdy na dworze panują niskie temperatury reagują również mieszkańcy naszego powiatu. Informują o osobach samotnych i chorych oraz o miejscach, gdzie mogą przebywać osoby bez dachu nad głową. Mieszkańcy nie przechodzą także obojętnie obok osób po alkoholu – w trosce o życie drugiego człowieka alarmują służby ratunkowe o potrzebie pomocy. Na każde tego typu zgłoszenie natychmiast reagują policjanci.

Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Widząc siedzącą na ławce lub przystanku osobę nietrzeźwą czy też osłabioną reagujmy. Wiedząc, że w pustostanie, klatce schodowej bloku, altanie lub w piwnicy przebywają bezdomni przekażmy taką informację policjantom. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy. Nasze zainteresowanie może uratować komuś życie. O zagrożeniu i potrzebie pomocy można policjantów poinformować także za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy na Mapie zaznaczyć kategorię zagrożenia i określić miejsce jego występowania. Można również dodać opis, precyzując zgłoszenie. Policjanci pojawią się we wskazanym miejscu i zweryfikują zgłoszenie.

Jeden telefon pod numer 112 może uratować czyjeś życie

starszy aspirant Dorota Krukowska – Bubiło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.