Powołano Miejskę Radę Działalności Pożytku Publicznego

pobrane (4)Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego na nową kadencję 2015 – 2016. Do zadań rady należy w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz w sprawach dotyczących zadań publicznych.

Publikujemy skład MRDPP:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Farion Małgorzata
Gaca Adam
Kabasiński Kamil
Liberadzki Jerzy
Miśkiewicz Marzena
Tór Sławomir

Przedstawiciele Rady Miasta Zamość:
Małysz Piotr
Nowosad Dorota
Pfeifer Marta

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Zamość:
Dołgan Magdalena
Rusztyn Krzysztof
Żołyńska Małgorzata

info. UM

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *