Podwójny sukces I LO

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu może pochwalić się nie tylko osiągnięciami dydaktycznymi, ale i wszechstronną działalnością kulturalną. Działania te zostały dostrzeżone przez organizatorów plebiscytu Stacje Kultury – Fundację Teatrikon.

Podczas gali podsumowującej plebiscyt Stacje Kultury I Liceum im. J. Zamoyskiego w Zamościu odniosło spektakularny sukces. Szkoła otrzymała tytuł Stacja Kultury – został on przyznany 4 szkołom z województwa lubelskiego, które najbardziej angażują się w życie kulturalne, inspirują uczniów i przyczyniają się do edukacji kulturalnej młodzieży. I LO jest jedyną szkołą z Zamojszczyzny, która znalazła się tym elitarnym gronie.

I LO zostało też wyróżnione Nagrodą Publiczności – na szkołę oddano najwięcej głosów
podczas głosowania internetowego. Celem konkursu jest wyróżnienie szkół, które są miejscem przyjaznym dla inicjatyw kulturalnych, wspierają rozwój artystyczny swoich uczniów, tworzą klimat inspirujący dla działań twórczych oraz aktywnie włączają się w życie kulturalne.
W plebiscycie brane są pod uwagę działania za rok szkolny 2016/17, a tych na koncie I Liceum jest naprawdę dużo. Szkoła zachęca uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i inspiruje do podejmowania różnorodnych działań twórczych – literackich i recytatorskich /Klub Żywego Słowa/, -wokalnych /Chór Reprezentacyjny z sukcesami o randze międzynarodowej, – dziennikarskich /prowadzenie szkolnego blogu/. Organizuje szereg imprez promujących talenty uczniów: wystawa fotografii, promocja książek, konkursy szkolne. Wiele działań kierowanych jest nie tylko do uczniów I Liceum, ale także do młodzieży innych zamojskich szkół – Miesiąc Opowiadań, Turniej Recytatorski „Z wierszem do ludzi”, Międzyszkolny Festiwal Twórczości Scenicznej w Językach Obcych, Maraton Biblijny, Zamojska Parafiada, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej oraz Religijnej Poezji Śpiewanej. I Liceum współpracuje także z placówkami kultury miasta i regionu – z Zamojskim Domem Kultury organizując coroczne Spotkanie na Schodach z okazji Światowego Dnia Poezji, czy włączając się w obchody Roku Leśmianowskiego, z CKF Stylowy w ramach edukacji Filmowej, Centrum Synagoga, czy Muzeum w Bełżcu. W tym roku po raz pierwszy, we współpracy z przewodnikami PTTK /absolwentami szkoły/, w ramach Nocy Muzeów została zorganizowana Noc Akademii, podczas której liczne grono gości miało okazję nie tylko zwiedzić zabytkowy gmach dawnej Akademii Zamojskiej, ale i obejrzeć inscenizację sielanek Szymonowica w niepowtarzalnej nocnej scenerii dziedzińca, czy zapoznać się z prezentacją postaci Zdzisława Stroińskiego. Wielkim atutem Szkoły jest także sprawnie funkcjonująca biblioteka, która za włączanie się w organizację działań kulturalnych miasta otrzymała tytuł „Animator Kultury Zamościa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.