Informacje z Zamościa

1.Dotacje do likwidacji azbestu
Samorząd Województwa Lubelskiego planuje w latach 2018-2019 realizację projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W związku z tym, Miasto Zamość zadeklarowało chęć uczestnictwa w programie, a w tej sprawie zostanie podpisana umowa o współpracy. Mieszkańcy miasta Zamość przystępując do programu otrzymają 100% wsparcie finansowe w zakresie usunięcia wyrobów azbestowych z nieruchomości lub demontażu wyrobów azbestowych z dachów, transportu i utylizacji odpadów. Termin składania wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości.

2.Nowa skocznia w SP 2
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Zamościu przy ul. Lwowskiej 15 została oddana do użytku nowa skocznia w dal. Skocznia została usytuowana na terenie boiska sportowego.
– wymiary skoczni 3,0 x 9,0 m ograniczone obrzeżem betonowym 30×8
– belka odbicia drewniana o wym. 1229x259x63,5mm mocowana w skrzynce stalowej ocynkowanej
Wartość inwestycji to 10 624,70 zł,- (brutto).

3.Przebudowa ul.Kiepury
W ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego 2017 roku, zadanie: “Przebudowa ulicy Jana Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej” rozpocznie się remont ulicy Kiepury. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo- Budowlany „TRAMES” Piasecki i Małyszek Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Granicznej 8b w Zamościu.

Zakres prac budowlanych obejmuje
a) Etap I budowa kanalizacji deszczowej od studni D-10 do D-9 (+4,0m) w kierunku D-8 obejmuje:
– roboty rozbiórkowe i demontażowe,
– roboty ziemne,
– budowę kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PP fi 200mm,
– budowę centrycznych zintegrowanych studni fi 1000mm z rur PE-HD- 2 kpl,
– budowę prefabrykowanych wpustów deszczowych z rur PE-HD fi 500mm- 2 kpl wraz z przykanalikami z rur gładkich PP fi 200mm,
b) Etap I przebudowy ulicy Jana Kiepury o długości 35 m (od km 0+256,45 do km 0+291,45) obejmuje:
– roboty przygotowawcze,
– roboty ziemne,
– wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, o szerokości 6,0 m długości 35 m,
– oznakowanie pionowe dróg,
– roboty wykończeniowe.
Wartość robót budowlanych 78 407,43 zł brutto.

4.Rozśpiewane Zoo
W zamojskim Zoo odbędzie się V edycja konkursu wokalnego “Rozśpiewane zoo”. Informacje są dostępne na stronie www.zoo.zamosc.eu i na profilu FB.

Marek Gajewski

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *