Podpisano umowę na budowę łącznika Altanowa z Lipską

W piątek, 22 października br., Miasto Zamość podpisało umowę na „BUDOWĘ ULICY ŁĄCZĄCEJ ULICĘ ALTANOWĄ Z ULICĄ LIPSKĄ OD KM 0+0,00 DO KM 0+374,58 ORAZ ULICY ALTANOWEJ OD KM 0+0,000 DO KM 0+259,28 W ZAMOŚCIU” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowana inwestycja przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, ścieżek rowerowych, oświetlenia, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci gazowej i sieci kanalizacji sanitarnej, budowę kanału technologicznego, budowę mostu na rzece Topornicy. Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Na czwartek, 28 października, zaplanowano przekazanie placu budowy Wykonawcy. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na 15 maja 2022 r./UM/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.