OSiR dla potrzebujących

03.04.2018 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu przekazał do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie żywność zebraną 30.03.2018 r. w krytej pływalni w Zamościu (żywność długoterminowa stanowiła bilet wstępu na pływalnię). Z przekazanej żywności przygotowano paczki żywnościowe, które przekazane zostaną do 5 rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej tut. Centrum.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.