Nowe zasady w zamojskich strefach płatnego parkowania

od 1 czerwca 2023 roku obowiązują nowe zasady w zamojskich strefach płatnego parkowania.

Parkowanie w dni robocze przypadające na 24 i 31 grudnia jest wolne od opłat, wprowadzono ulgi w opłatach za postój dla posiadaczy Karty Zamościanina. Zróżnicowane zostały również wysokości opłat dodatkowych za postój bez uiszczenia opłaty za postój, które wynoszą odpowiednio:

1) w podstrefie A:

– 100,00 zł (sto złotych) w przypadku uiszczenia opłaty w terminie do 7 dni od dnia nieopłaconego postoju;

– 200,00 zł (dwieście złotych) w przypadku uiszczenia opłaty w terminie późniejszym niż 7 dni od dnia nieopłaconego postoju;

2) w podstrefie B:

– 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych) w przypadku uiszczenia opłaty w terminie do 7 dni od dnia nieopłaconego postoju;

– 160,00 zł (sto sześćdziesiąt złotych) w przypadku uiszczenia opłaty w terminie późniejszym niż 7 dni od dnia nieopłaconego postoju;

3) w strefie 2:

– 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) w przypadku uiszczenia opłaty w terminie do 7 dni od dnia nieopłaconego postoju;

– 100,00 zł (sto złotych) w przypadku uiszczenia opłaty w terminie późniejszym niż 7 dni od dnia nieopłaconego postoju.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, od 1 czerwca 2023 roku, stawki opłat za postój w strefach płatnego parkowania przedstawiają się następująco:

Lp.

Rodzaj opłaty

Strefa 1

Strefa 2

Podstrefa A

Podstrefa B

1.

Opłaty jednorazowe

za pierwszą godzinę

5,00 zł

4,00 zł

3,00 zł

za drugą godzinę

6,00 zł

4,50 zł

3,50 zł

za trzecią godzinę

7,20 zł

5,00 zł

4,00 zł

za każdą następną

5,00 zł

4,00 zł

3,00 zł

za pierwszą godzinę z Kartą Zamościanina

3,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

za drugą godzinę z Kartą Zamościanina

3,50 zł

2,40 zł

1,20 zł

za trzecią godzinę z Kartą Zamościanina

4,00 zł

2,80 zł

1,40 zł

za każdą następną z Kartą Zamościanina

3,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

opłata całodobowa

30,00 zł

2.

Opłaty abonamentowe

Za jeden miesiąc

360,00 zł

240,00 zł

120,00 zł

Za jeden miesiąc z Kartą Zamościanina

180,00 zł

120,00 zł

60,00 zł

Za 6 miesięcy

1000,00 zł

750,00 zł

500,00 zł

Za 6 miesięcy z Kartą Zamościanina

500,00 zł

375,00 zł

250,00 zł

Za 12 miesięcy

1500,00 zł

750,00 zł

Za 12 miesięcy z Kartą Zamościanina

750,00 zł

375,00 zł

Abonament dla mieszkańca za jeden miesiąc

5,00 zł

3,00 zł

2,00 zł

Abonament dla przedsiębiorcy za jeden miesiąc

20,00 zł

15,00 zł

10,00 zł

3.

Opłaty zryczałtowane

Za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) określoną w §2 ust. 2 za 1 miesiąc

1000,00 zł

800,00 zł

600,00 zł

/informacja UM/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *