Nagroda “Dla Dobrego Wychowania”

Na uroczystym Spotkaniu Noworocznym w Lublinie, Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, Pan Waldemar Leszczyński, odebrał kolejną w swoim dorobku nagrodę. Tym razem Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, w zacnym gronie lubelskich przedstawicieli świata nauki i kultury, wyłoniła go jako laureata nagrody – ,,Dla Dobrego Wychowania” przeznaczonej dla osób zasłużonych w promowaniu, wspieraniu i rozpowszechnianiu misji Dobrego Wychowania.

Wychowanie młodych pokoleń , wychowanie młodzieży i dzieci jest podstawą rozwoju społeczeństwa, podstawą bytu Państwa, jego przyszłości i pomyślnego rozwoju. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie”, jak mawiał Jan Zamoyski.
Nagroda wręczana jest podczas uroczystej gali na organizowanych od 17 lat Spotkaniach Noworocznych Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Projekt ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i instytucji, które swoim działaniem przyczyniają się do propagowania i realizowania misji Dobrego Wychowania. Dyrektor Waldemar Leszczyński jest przykładem osoby, która tę misję realizuje z wielką pasją i zaangażowaniem od wielu lat. Inspiruje on i wierzy w wychowanków, szuka w nich tego, co dobre i co warto pielęgnować. Kształtuje w nich postawy obywatelskie, społeczne, moralne w których na plan pierwszy wysuwa się troska o drugiego człowieka i wartości chrześcijańskie. Od wielu lat działa aktywnie na rzecz rozwoju zainteresowań i uzdolnień młodzieży. Stworzył wychowankom wspaniałe warunki do ich rozwijania. Stara się uczyć młode pokolenie szacunku dla osób starszych oraz zachęca do udziału w akcjach pomocowych i charytatywnych. Sam nie pozostaje na uboczu, jest osobą aktywną zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jego pasją jest fotografia, muzyka i sztuki plastyczne. Dyrektor Waldemar Leszczyński dziękując za otrzymaną nagrodę podkreślił, że to wspaniałe wyróżnienie nie byłoby możliwe bez udziału nauczycieli – wychowawców i młodzieży, która z pasją i zaangażowaniem uczestniczy w wielu projektach.
„Realizujemy przebogatą ofertę programową, którą kierujemy do młodzieży, a jest to przede wszystkim edukacja historyczna, jako pewien obszar w szeroko rozumianym wychowaniu. Udało się nam wydać pięć publikacji książkowych, przy udziale wychowanków, którzy dotarli do osób starszych” – mówił w wypowiedzi dla mediów. Zwrócił także uwagę na czas w jakim otrzymał nagrodę. W 2018 roku obchodzimy 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jest to zatem rok wielu podsumowań i nowych inicjatyw. W Bursie realizowany jest nowy projekt, którego zwieńczeniem będzie kolejna, szósta publikacja książkowa. Trwa II edycja ogólnopolskiego konkursu historyczno – literackiego dla wychowanków burs i internatów pt. „ My Pierwsza Brygada – polska droga do niepodległości”, którego uroczyste podsumowanie odbędzie się w maju 2018 roku wraz z towarzyszącą mu wystawą fotografii o Józefie Piłsudskim. (materiał Bursa nr2)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *