Nowości w Zamościu

1.Czekamy na lód

Lodowisko w Parku jest przygotowane dla użytkowników. Jesienią pozostawiono na dnie obiektu kilkadziesiąt cm wody. Wykonano i ustawiono drewniane schodki ułatwiające wejście na staw. Jeśli grubość pokrywy lodowej osiągnie wymagane 10cm, będzie można bezpiecznie poruszać się na łyżwach. Takie warunki panowały krótko, tylko na początku ubiegłego tygodnia. Aktualnie, z uwagi na temperaturę, wokół stawu zamontowano tablice z zakazem wstępu. Tut. urząd apeluje o rozwagę i zachowanie ostrożności.


2. Czas złożyć oświadczenia

Prezydent Zamościa przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych o obowiązku złożenia w Urzędzie Miasta oświadczenia o wartości sprzedanych w roku 2017 napojów alkoholowych oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń. Oświadczenie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM Zamość, na parterze Ratusza, gdzie również można otrzymać odpowiednie druki. Oświadczenie trzeba wnieść w ustawowym terminie tj. do dnia 31 stycznia. Wartość sprzedaży (brutto) należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych (do 4,5 % oraz piwa, powyżej 4,5 % do 18% oraz dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu). Taki sam termin dotyczy uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata, o której mowa z reguły wnoszona jest w trzech równych ratach – w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłata jest proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia i wówczas nie jest rozkładana na raty. A co dzieje się w przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia lub nie uiszczenia raty? Otóż przedsiębiorca ma wtedy dodatkowe 30 dni na dopełnienie tego obowiązku. Ale nie za darmo – jeżeli chce utrzymać zezwolenie musi dodatkowo zapłacić „karę” w wysokości 30 procent opłaty rocznej za nieterminowe złożenie oświadczenia i taką samą karę za nieuiszczenie w terminie raty opłaty. Niedochowanie dodatkowego 30-dniowego terminu rodzi już bardzo poważne konsekwencje – zezwolenie wygasa z mocy prawa. W dodatku taki przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

Przepisy nie pozwalają prezydentowi ani odstąpić od nałożenia na „spóźnialskich” karnej opłaty, ani zmniejszyć jej czy nawet rozłożyć na raty. Dlatego osoby posiadające zezwolenia na sprzedaż alkoholu muszą szczególnie dbać o dochowanie terminów i rzetelne wypełnienie oświadczeń. W przypadku przedstawienia w oświadczeniu fałszywych danych prezydent cofa przedsiębiorcy zezwolenie. Z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia taka osoba może wystąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat.

Marek Gajewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.