Koniec z paleniem śmieciami – popiół może trafić do badań

Wraz z sezonem grzewczym rozpoczęły się kontrole domowych palenisk. Straż Miejska sprawdza, czy mieszkańcy Zamościa palą w piecach paliwami do tego przeznaczonymi.

Obowiązująca ustawa zakazuje spalania odpadów takich jak np. stare meble, drzwi, płyty laminowane i inne, ale nie wszyscy właściciele domów jednorodzinnych stosują się do obowiązujących przepisów.

W związku z tym, zmienią się zasady kontroli przeprowadzanych przez strażników miejskich i pracowników Biura Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że mieszkaniec pali w piecu śmieci, a nie został złapany na „gorącym uczynku”, wtedy materiał z pieca zostanie poddany ekspertyzie. Prezydent Miasta Zamość podpisze umowę z akredytowanym laboratorium, do którego będą trafiać próbki popiołu z domowych palenisk.

Strażnicy i pracownicy dokonujący kontroli, zostaną przeszkoleni jak prawidłowo pobrać próbkę. Materiał będzie pobierany nie tylko z popielnika, ale również zdrapany ze ścian pieca. Popiół trafi do specjalnych pojemników i po ich zaplombowaniu, zostanie przesłany do laboratorium.

Koszt takiego badania to około 500 zł. Jeśli podejrzenia się potwierdzą, za badanie będzie musiał zapłacić właściciel domu. Dodatkowo, losowo wybrane próbki popiołu, odbieranego od mieszkańców przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., również będą kierowane do laboratorium. Wynik badań będzie również dowodem w sprawie, jeśli trafi ona do sądu. Wtedy mieszkańcowi grozi kara grzywny do 5000 zł.

Przypominamy, że funkcjonariusz Straży Miejskiej może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł. Zgodnie z art. 379 Prawa Ochrony Środowiska, ma on prawo wejść na teren prywatny lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i skontrolować każdy piec, a także zażądać okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z tematyką kontroli. Uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym – zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu karnego – jest zagrożone karą do trzech lat więzienia. W przypadku, gdy mieszkaniec nie przyjmie mandatu sprawa trafia do sądu.

W razie wątpliwości czym wolno (a czym nie) palić w domowym piecu, warto skontaktować się z Biurem Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Zamość, tel.84 677236.

inf. UM Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *