Zmarł prof. Jerzy Kowalczyk

W zeszły czwartek, 4 października zmarł w Warszawie badacz dziejów Zamościa, członek Rady Programowej Muzeum Zamojskiego a także członek honorowy Koła Przewodników PTTK. Profesor był jednym z najbardziej zasłużonych badaczy dziejów Hetmańskiego Grodu. To spod jego pióra wyszły m. in. wzorcowe  przewodniki po Zamościu, czy monografia pt. „Kolegiata w Zamościu”. 17 maja 2013 roku Profesora upamiętniono w zamojskiej Alei Sław, gdzie odsłonił osobiście swoją tablicę.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższy piątek, 12 października o godz. 11.30 w kościele św. Jakuba w Warszawie.

Prof. Jerzy Kowalczyk urodził się 3 sierpnia 1930 w Goraju koło Zamościa. W latach 1950–1953 studiował w Sekcji Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, następnie przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie w 1955 ukończył studia z zakresu historii sztuki. W latach 1955–1978 pracował w Instytucie Historii Sztuki UW, w 1963 obronił pracę doktorską, habilitował się w 1971. W 1973 mianowany docentem, był kierownikiem Zakładu Nauk Pomocniczych i Propedeutyki Historii Sztuki. Od 1978 był kierownikiem Pracowni Historii Sztuki, od 1980 do 1997 kierownikiem Pracowni Historii i Teorii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Sztuki PAN. 13 stycznia 1983 został profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych. W latach 1988–1996 był redaktorem naczelnym „Biuletynu Historii Sztuki”. Od 1995 był członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego– Wydziału II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych. W latach 1981–2012 był recenzentem 11 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz promotorem 11 prac doktorskich, m.in. Konrada Ajewskiego i Wiktora Łyjaka. Specjalizował się w polskiej sztuce nowoczesnej i jej związkach ze sztuką włoską. Zmarł 4 października 2018.

Źródło: Wikipedia

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *