550 lat parlamentaryzmu- wystawa w Zamościu- zmiana godziny otwarcia!

Nie o godz. 11 a o godz. 13:00 Marszałek Sejmu Beata Mazurek oraz Prezydent Miasta Zamościa Andrzej Wnuk zapraszają na otwarcie wystawy „550 lat parlamentaryzmu”. Otwarcie zaplanowano na dzisiaj (29 kwietnia) kwietnia w holu ratusza.

Data ta nie jest bez znaczenia dla polskiego parlamentaryzmu, bo właśnie 29 kwietnia 1570 roku zwołano w Warszawie  przedostatni sejm za panowania króla Zygmunta Augusta.

„Sejm został zwołany 8 lutego 1570 r. początkowo na 16 kwietnia 1570 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w marcu i kwietniu 1570 r. Obrady sejmowe rozpoczęły się jednak dopiero 29 kwietnia 1570 r. Marszalkiem sejmu obrano Stanisława Szafrańca, kasztelana bieckiego. Pomimo wskazywania w legacji królewskiej na problemy związane z zagrożeniem napadami tatarskimi, koniecznością obrony Inflant, jak też załatwienia spraw, które pozostały z poprzedniego sejmu w Lublinie w 1569 r.. w czasie obrad zajęto się przede wszystkim sprawami religijnymi, chociażby ze względu na ugodę wyznań różnowierczych, zawartą przed sejmem w Sandomierzu. Reprezentowani na sejmie różnowiercy starali się objąć postanowienia ugody konstytucją sejmową, mającą gwarantować pokój religijny. Król jednak udzielił jedynie gwarancji o niepozywaniu różnowierców przed sądy z powodu odmiennego wyznania. Podniesiona została przez króla kwestia rozwodu z królową Katarzyną, z powodu braku potomka. Sejm jednak nie przystał na propozycje królewskie, nie zgadzając się na rozwód i zawarcie nowego małżeństwa przez króla w celu uzyskania potomstwa. Wprawdzie nie uchwalono żadnych konstytucji, ale zatwierdzono zbiór przepisów obowiązujących w Gdańsku, zwany później od nazwiska biskupa kujawskiego, który doprowadził do ich spisania, Statutami Karnkowskiego, uchwalono uniwersały poborowe, upoważniono króla do wystawienia wici. Sejm zakończył obrady 11 lipca 1570 r.” (źródło: dziejesejmu.pl)

Wystawę oglądać będzie można do 14 maja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *