Koniec II etapu przebudowy ul.J.Kilińskiego

Odbiorem technicznym oficjalnie zakończył się II etap przebudowy ul.J.Kilińskiego w Zamościu. Zadanie realizowało Miasto Zamość.

Inwestycja obejmowała odcinek ulicy od Urzędu Skarbowego do skrzyżowania z ul. 11 Listopada. Wykonano m.in. ścieżki rowerowe, przebudowę jezdni, zatoki autobusowe i postojowe. Wartość zadania to ok. 1,5 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 051 045 zł. Wykonawcą prac była firma „Sadex” z Sitna.

Zakończona właśnie inwestycja była kontynuacją prac, jakie zrealizowano w ubiegłym roku. W I etapie na odcinku ok. 400 m od skrzyżowania z ul. Legionów do wysokości Urzędu Skarbowego w Zamościu wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z obustronnymi ścieżkami pieszo- rowerowymi. Pojawił się środkowy, czerwony pas przeznaczony do oczekiwania na skręt w lewo. Rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej i wykonano 22 wpusty uliczne, dzięki czemu udało się zlikwidować dwa największe zastoiska wody, które po każdym większym deszczu pojawiały się na ul. Kilińskiego (przy siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i OHP) (UM)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *