Instalacje Fotowoltaiczne w obiektach oświatowych na terenie miasta Zamość

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej nr 2 w Zamościu i  w  Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu”  w dniu 22.05.2023 r. podpisano z wykonawcą p. Grzegorzem Cisło z Chełma umowy na wykonanie zadań polegających na dostawie i montażu wysokoefektywnych paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem o mocy 49,95 kW na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zamościu z/s ul. Lwowska 17, 22-400 Zamość (111 szt. paneli)  oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Zamościu z/s ul. Elizy Orzeszkowej 43, 22-400 Zamościu. (111 szt. paneli). Termin realizacji zadań w zawartych umowach przewidziano do dnia 21.07.2023r.

Zakres zamówienia obejmuje: dostawę i montaż przewodów elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych, wykonanie rozbudowy instalacji odgromowej budynku szkoły  wraz z wykonaniem pomiarów powykonawczych, dostawę i montaż wysokoefektywnych paneli fotowoltaicznych zgodnych ze specyfikacją techniczną, dostawę i montaż zestawu do magazynowania energii, wykonanie pomiarów instalacji PV wraz z przedstawieniem Zamawiającemu protokołów, przeszkolenie przedstawicieli użytkownika obiektu z zasad obsługi i użytkowania zainstalowanej instalacji PV, opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazanie użytkownikowi obiektu, podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zgłoszenie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,  według dokumentów dostępnych na stronie zakładu, przygotowanie dokumentacji powykonawczej (zawierającej niezbędne certyfikaty oraz karty techniczne zamontowanych  elementów instalacji PV) oraz odbiór końcowy instalacji.

Wykonawca ukończył oba zadania przed umownym terminem i w dniu 03.07.2023r. dokonano odbioru ww. zadań.

Koszt montażu instalacji fotowoltaicznej wyniósł dla:

SP Nr 2 – 264 136,28 zł. brutto,

SP Nr 3 – 268 476,98 zł. Brutto.

——————————————————————————————————————

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej nr 10 w Zamościu i  w  III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu” w dniu 31.05.2023 r. podpisano z wykonawcą p. Grzegorzem Cisło  ul. Chemiczna 15 lok.8,  22-100 Chełm umowy na wykonanie zadań polegających na dostawie i montażu wysokoefektywnych paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem o mocy 49,95 kW na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Zamościu z/s ul. Peowiaków 30A, 22-400 Zamość (111 szt. paneli)  oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu z/s ul. Kilińskiego 15, 22-400 Zamościu. (111 szt. paneli). Termin realizacji zadań w zawartych umowach przewidziano do dnia 30.07.2023r.

Zakres zamówienia obejmuje: dostawę i montaż przewodów elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych, wykonanie rozbudowy instalacji odgromowej budynku szkoły  wraz z wykonaniem pomiarów powykonawczych, dostawę i montaż wysokoefektywnych paneli fotowoltaicznych zgodnych ze specyfikacją techniczną, dostawę i montaż zestawu do magazynowania energii, wykonanie pomiarów instalacji PV wraz z przedstawieniem Zamawiającemu protokołów, przeszkolenie przedstawicieli użytkownika obiektu z zasad obsługi i użytkowania zainstalowanej instalacji PV, opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazanie użytkownikowi obiektu, podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zgłoszenie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. według dokumentów dostępnych na stronie zakładu, przygotowanie dokumentacji powykonawczej (zawierającej niezbędne certyfikaty oraz karty techniczne zamontowanych  elementów instalacji PV) oraz odbiór końcowy instalacji.

Wykonawca zakończył montaż paneli na obu obiektach, trwa porządkowanie placu budowy i przygotowanie wymaganej dokumentacji do przeprowadzenia odbioru.

Koszt montażu instalacji fotowoltaicznej wyniósł dla:

SP Nr 10 -250 872,82 zł. brutto,

III LO –  238 529,78 zł. Brutto

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *