Bliżej do budowy trzech odcinków drogi S17 w woj. lubelskim

Wybraliśmy najkorzystniejsze oferty w przetargach na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S17 między Zamościem a Hrebennem, o łącznej długości ok. 48,5 km.

Przetargi ogłosiliśmy w grudniu 2021 roku. W związku z wyjątkową sytuacją geopolityczną, która wpływa również na rynek zamówień publicznych, w marcu tego roku wydłużyliśmy terminy składania ofert (więcej tutaj). Pozwoliło to na dłuższą obserwację sytuacji na rynku budowlanym i lepsze skalkulowanie ofert przez wykonawców.

26 ofert
W sumie na trzy ogłoszone postępowania wpłynęło 26 ofert. Dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe (ok. 12,5 km) oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (17,5 km) wybrane zostały oferty firmy Budimex, których wartość wynosi odpowiednio ok. 440,6 mln zł i ok. 598,2 mln zł. W przypadku odcinka Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (ok. 18,5 km) najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na ok. 822,4 mln zł, złożyła firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret. Wybrane oferty mieszczą się w naszych szacunkach kosztorysowych. Budżet na realizację trzech odcinków S17 wynosił ok. 1,95 mld zł, a suma z wybranych ofert to ok. 1,86 mld zł.

Na ocenę ofert wpływ miała cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe (40 proc.), czyli przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.).

Co dalej?
Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy będziemy mogli podpisać kontrakty z wykonawcami, co planowane jest w IV kwartale tego roku.

Co zbudujemy?
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Zamość Wschód – Zamość Południe

Odcinek rozpocznie się węzłem Zamość Wschód, który będzie wybudowany na przecięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach miejscowości Jarosławiec. Trasa przebiegać będzie na wschód od obecnej drogi krajowej nr 17, ominie Barchaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce. W ramach inwestycji rozbudowany będzie także fragment DK74 od Zamościa do Miączyna o długości ok. 4 km.

Zamość Południe – Tomaszów Lubelski
Przebiegać będzie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17 po jej wschodniej stronie. Za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do DK17. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego, która jest w eksploatacji (udostępniona została pierwsza nitka, trwa budowa drugiej).

Tomaszów Lubelski – Hrebenne
Rozpoczyna się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przecina obecną drogę krajową i przebiega po jej zachodniej stronie. Omija Lubyczę Królewską i dalej przebiega w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego.

Pozostałe odcinki pomiędzy Piaskami i Zamościem
Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Hrebenne jest elementem ciągu drogowego S17 Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (granica państwa), który zlokalizowany jest w sieci dróg międzynarodowych i oznaczony jako E372. Trasa liczyć będzie ok. 124 km i powstanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

W tym roku planujemy ogłoszenie przetargów na wyłonienie wykonawców trzech kolejnych jej odcinków: Piaski – Łopiennik (ok. 16,5 km), Krasnystaw – Izbica (ok. 19 km), Izbica – Zamość Sitaniec (ok. 10 km). Z kolei dla odcinków Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) i Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km) na początku tego roku złożyliśmy wnioski do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej. Wkrótce, w ramach tej procedury odbędą się konsultacje społeczne, które przeprowadzi RDOŚ. /GDDKiA Lublin/

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *