65 Sesja Rady Miasta VIII kadencji

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu LXV Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się 25 września 2023 r. (poniedziałek). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta

 

 • Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uroczyste przyznanie Medalu Prezydenta Miasta Zamość “Zasłużony dla Zamościa” dla śp. Witolda Paszta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miasta..
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawy samorządu mieszkańców.
 7. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 1 września 2023 r. na uchwałę Nr LXII/814/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 kwietnia 2023 r.,2) rozpatrzenia skargi z dnia 14 kwietnia 2023 r.

2) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,

3) przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na rok 2024,

4) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu,

5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość,

6) wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu aportu Miasta Zamość w postaci poniesionych nakładów inwestycyjnych zgodnie z wykonanymi zadaniami pod nazwą: “Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków przy ulicy Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej w Zamościu”,

7) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

8) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
 2. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *