80 lat temu Armia Czerwona wkroczyła na teren Polski

Zarówno 17 września, jak 1 września, 1939 roku wyznaczają jedną z najistotniejszych, a zarazem najtragiczniejszych, dat w historii Polski. W tym dniu nasz kraj zaatakowała Rosja sowiecka, idąc w ślady hitlerowskiej Trzeciej Rzeszy. Agresji dokonano bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny. Zgodnie z radziecko–niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokóle paktu Ribbentrop–Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. ZSRR złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do 1945 roku.

Napaść doprowadziła do masowych prześladowań narodowościowych na przyłączonych do ZSRR terenach wschodnich II Rzeczpospolitej – aresztowań i osadzeń w obozach koncentracyjnych, egzekucji, morderstw i powszechnych deportacji. Od momentu wkroczenia na tereny Polski Armia Czerwona dokonała wielu zbrodni wojennych, mordując jeńców masakrując ludność cywilną. Ocenia się, że ich ofiarą w pierwszych dniach napaści padło 2,5 tyś. żołnierzy polskich, policjantów oraz kilkuset cywilów. W ślad za Armią Czerwoną posuwały się oddziały NKWD dokonujące natychmiastowych aresztowań i egzekucji miejscowych elit według wcześniej przygotowanych list.

Zamość we wrześniu 1939 roku był okupowany zarówno przez sowietów, jak i Niemców. W 80 rocznicę napaści sowieckiej o godz. 18:00 w Kościele św. Michała Archanioła odbyła się Msza Święta w intencji poległych i pomordowanych przez sowietów. Następnie kombatanci, weterani, młodzież szkolna i mieszkańcy miasta spotkali się na placu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie odbyła się manifestacja patriotyczna Po ceremoniale wojskowym zabrał głos prezydent miasta, Andrzej Wnuk. Przypomniał tę tragiczną datę w historii naszej ojczyzny następnie odbył się apelu poległych, salwa honorowa W ciszy i zadumie złożono wiązankę przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i wieńce i wiązanki kwiatów przy Pomniku Polaków – ofiar obozu przejściowego dla wysiedlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *