„Nabytki numizmatyczne i medalierskie ostatniego dwudziestolecia 1996-2016” Wystawa w 90-lecie Muzeum Zamojskiego

7 października 2016 roku (piątek), o godzinie 14.00 w salach wystaw czasowych Muzeum Zamojskiego przy ul. Ormiańskiej 24 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Nabytki numizmatyczne i medalierskie  ostatniego dwudziestolecia 1996-2016” Wystawa w 90-lecie Muzeum Zamojskiego.

Wystawa pt. „Nabytki numizmatyczne i medalierskie ostatniego dwudziestolecia 1996-2016”, przygotowana przez Muzeum Zamojskie w Zamościu wpisuje się w tegoroczne obchody 90-lecia powstania muzeum.
Zbiory numizmatyczne i medalierskie, gromadzone są w Muzeum Zamojskim od początku jego istnienia (1926 r.). Kolekcja numizmatyczna i medalierska, licząca obecnie ponad 12872 obiektów, obejmuje monety, medale i medaliony, banknoty, a także pieczęcie i tłoki pieczętne, odznaki i odznaczenia. Na wystawie uwzględniono przede wszystkim nabytki w formie zakupów i darów, które trafiły do muzeum w ostatnich dwudziestu latach. Najliczniejsze dary do zbiorów medalierskich i numizmatycznych muzeum złożyli w tym czasie kolekcjonerzy: Leszek Sadowski z Lublina i Andrzej Marek Plata z Warszawy. Równolegle z prezentacją ok. 2000 najciekawszych eksponatów, które napłynęły do muzeum, pokazano kilkaset obiektów najbardziej charakterystycznych i najcenniejszych dla zamojskiej kolekcji numizmatycznej. Są wśród nich są także cenne depozyty znajdujące się w dziale numizmatycznym Muzeum Zamojskiego.
W poszczególnych częściach wystawy zaprezentowano równolegle: medale, medaliony i plakiety od XVI do XX wieku, monety antyczne (w zasadniczej części denary rzymskie od II do IV wieku po Chr.) oraz średniowieczne monety polskie i obce od XI do końca XV wieku. W tej części ekspozycji umieszczono także monety nowożytne z XVI-XVIII wieku w tym przede wszystkim kolekcję europejskich monet talarowych i liczący kilkaset monet zbiór numizmatów pomorskich z XVI i XVII wieku. Na ekspozycji pokazano również skarby monet średniowiecznych i nowożytnych, znajdujące się w zbiorach zamojskich. W odrębnej części wystawy zgromadzono także monety z XIX i XX wieku oraz obszerny zbiór banknotów polskich i obcych, jak również papiery wartościowe, związane przede wszystkim z regionem zamojskim. Wystawę uzupełniają, obok rekonstrukcji dawnej mennicy, afisze, plakaty, zaproszenia i foldery informujące o wystawach numizmatycznych, jakie prezentowano w muzeum zamojskim w przeszłości oraz unikalne wydawnictwa o tematyce numizmatycznej, znajdujące się w zbiorach. Wystawa jest, jak dotąd, najszerszą prezentacją kolekcji numizmatycznej Muzeum Zamojskiego.
Wystawa czynna od października 2016 do lutego 2017 roku.

Fotorelacja Mirosław Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *