„Nabytki numizmatyczne i medalierskie ostatniego dwudziestolecia 1996-2016” Wystawa w 90-lecie Muzeum Zamojskiego

7 października 2016 roku (piątek), o godzinie 14.00 w salach wystaw czasowych Muzeum Zamojskiego przy ul. Ormiańskiej 24 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Nabytki numizmatyczne i medalierskie  ostatniego dwudziestolecia 1996-2016” Wystawa w 90-lecie Muzeum Zamojskiego.

Wystawa pt. „Nabytki numizmatyczne i medalierskie ostatniego dwudziestolecia 1996-2016”, przygotowana przez Muzeum Zamojskie w Zamościu wpisuje się w tegoroczne obchody 90-lecia powstania muzeum.
Zbiory numizmatyczne i medalierskie, gromadzone są w Muzeum Zamojskim od początku jego istnienia (1926 r.). Kolekcja numizmatyczna i medalierska, licząca obecnie ponad 12872 obiektów, obejmuje monety, medale i medaliony, banknoty, a także pieczęcie i tłoki pieczętne, odznaki i odznaczenia. Na wystawie uwzględniono przede wszystkim nabytki w formie zakupów i darów, które trafiły do muzeum w ostatnich dwudziestu latach. Najliczniejsze dary do zbiorów medalierskich i numizmatycznych muzeum złożyli w tym czasie kolekcjonerzy: Leszek Sadowski z Lublina i Andrzej Marek Plata z Warszawy. Równolegle z prezentacją ok. 2000 najciekawszych eksponatów, które napłynęły do muzeum, pokazano kilkaset obiektów najbardziej charakterystycznych i najcenniejszych dla zamojskiej kolekcji numizmatycznej. Są wśród nich są także cenne depozyty znajdujące się w dziale numizmatycznym Muzeum Zamojskiego.
W poszczególnych częściach wystawy zaprezentowano równolegle: medale, medaliony i plakiety od XVI do XX wieku, monety antyczne (w zasadniczej części denary rzymskie od II do IV wieku po Chr.) oraz średniowieczne monety polskie i obce od XI do końca XV wieku. W tej części ekspozycji umieszczono także monety nowożytne z XVI-XVIII wieku w tym przede wszystkim kolekcję europejskich monet talarowych i liczący kilkaset monet zbiór numizmatów pomorskich z XVI i XVII wieku. Na ekspozycji pokazano również skarby monet średniowiecznych i nowożytnych, znajdujące się w zbiorach zamojskich. W odrębnej części wystawy zgromadzono także monety z XIX i XX wieku oraz obszerny zbiór banknotów polskich i obcych, jak również papiery wartościowe, związane przede wszystkim z regionem zamojskim. Wystawę uzupełniają, obok rekonstrukcji dawnej mennicy, afisze, plakaty, zaproszenia i foldery informujące o wystawach numizmatycznych, jakie prezentowano w muzeum zamojskim w przeszłości oraz unikalne wydawnictwa o tematyce numizmatycznej, znajdujące się w zbiorach. Wystawa jest, jak dotąd, najszerszą prezentacją kolekcji numizmatycznej Muzeum Zamojskiego.
Wystawa czynna od października 2016 do lutego 2017 roku.

Fotorelacja Mirosław Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.