„Wilcze Tropu Żołnierzy Wyklętych”

W Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu odbyło się uroczyste podsumowanie I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i Literackiego dla Młodzieży Burs i Internatów i promocja książki pt. „ Wilcze Tropy Żołnierzy Wyklętych.”

Na uroczystość przybyli: Prezes Związku AK w Zamościu i Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak wraz z Kombatantami oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Lubelskiego, Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta, NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, Książnicy Zamojskiej, Dyrektorzy Szkół oraz laureaci konkursu wraz z opiekunami.

Dyrektor Waldemar Leszczyński powitał zaproszonych Gości. Minutą ciszy uczczono pamięć Zamordowanych w Katyniu oraz Żołnierzy Niezłomnych. Delegacja Młodzieży zapaliła znicze przy pomniku „ Dęby Pamięci” znajdującym się przed budynkiem bursy.

Ogólnopolski Konkurs Literacki i Historyczny dla Młodzieży Burs i Internatów „ Wilcze tropy Żołnierzy Wyklętych" objęty został honorowym patronatem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty – Panią Teresę Misiuk oraz Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka.
Głównym Organizatorem Konkursu była Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu przy współpracy z Wydawnictwem „Tawa” w Chełmie oraz Książnicą Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu.

Celem Konkursu było upamiętnienie życia, walki i śmierci „Żołnierzy Wyklętych” w jednej z wybranych form literackich: wiersz, opowiadanie lub komiks. Konkurs miał charakter historyczny: treść Utworu konkursowego miała oddawać miejsce, czas i prawdziwe wydarzenia z życia „Żołnierzy Wyklętych”, całego oddziału, jego dowódcy lub poszczególnych żołnierzy.

Na konkurs należało nadesłać niepublikowany dotąd Utwór własny: wiersz, opowiadanie, lub komiks, poświęcony „Żołnierzom Wyklętym”, ich życiu, walce i śmierci.

Utwory konkursowe należało przesłać do dnia 11 grudnia 2016 roku na adres Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu. Autorzy najlepszych tekstów w każdej z kategorii (wiersz, opowiadanie, komiks) uhonorowani zostali nagrodami rzeczowymi za I, II, III miejsce oraz za Wyróżnienia.

Nagrodzone teksty zostały opublikowane w pokonkursowej publikacji, pt. „ Wilcze tropy Żołnierzy Wyklętych”.

Utwory konkursowe nadeszły z takich miejscowości jak: Bychawa, Lublin, Ostrowiec Świętokrzyski, Poznań, Przemyśl, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki i Zamość.

Jury Konkursu obradowało w składzie:
Pan Waldemar Leszczyński ,Pan Waldemar Taurogiński, Pani Małgorzata Kitka, Pani Monika Rebizant-Siwiło, Pani Barbara Grabowska, Pani Anna Rychter i Pani Danuta Zwolińska.

Decyzją Jury Konkursu pierwsze, drugie i trzecie miejsce zajęli:
Miejsce I za wiersz pt. „Inka” – Piotr Pocheć z Bursy Międzyszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Miejsce II za wiersz pt. „ Czas Wyklętych” – Marcin Wolski z Bursy w Bychawie.
Miejsce III za wiersz pt. „Leśny człowiek” otrzymuje Weronika Zdybel ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego– Internat w Zamościu.

Wyróżnienie za wspomnienie pt. „Ten jeden z wielu” otrzymał Łukasz Domański z Bursy Nr 2 w Poznaniu.
Wyróżnienie za komiks pt. „ Atak na Hrubieszów”, otrzymał Łukasz Iwasiuk z Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu

Autorami utworów konkursowych byli także:
Natalia Przyborek – Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
Kacper Szpak – Bursa Międzyszkolna w Tarnowie
Kinga Śliwińska – Bursa dla Młodzieży Żeńskiej w Przemyślu
Anzhelika Yuvzhenko – Bursa dla Młodzieży Żeńskiej w Przemyślu
Albert Rachwał – Bursa w Bychawie
Władysława Żmakina – Bursa Szkolna przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie
Konrad Kamiński – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – Internat w Zamościu.
Podziękowania i upominki otrzymali Nauczyciele – Wychowawcy:
Pan Czesław Firmanty – Wychowawca z Bursy Międzyszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Pan Leszek Asyngier – Wychowawca: z Bursy w Bychawie.
Pani Ewa Sokolnicka – Wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym – Internat w Zamościu.
Pan Mirosław Kowalczyk – Wychowawca w Bursie Nr 2 w Poznaniu.
Pani Eliza Todorczuk – Wychowawca w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu.
Pani Emilia Klimek – Wychowawca w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
Pani Maria Bień – Wychowawca w Bursie Międzyszkolnej w Tarnowie
Pani Natalia Konopchuk – Wychowawca w Bursie dla Młodzieży Żeńskiej w Przemyślu
Pan Paweł Kowalik – Wychowawca w Bursie Szkolnej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie

Podziękowania otrzymali także uczestnicy Komisji Konkursowej:
Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu – Pan Waldemar Leszczyński,
Dyrektor Wydawnictwa „Tawa” z Chełma – Pan Waldemar Taurogiński
Bibliotekarze Książnicy Zamojskiej w Zamościu : Pani Halina Zielińska, Pani Barbara Grabowska, Pani Anna Rychter, Pani Danuta Zwolińska oraz Nauczyciele – Wychowawcy Bursy Międzyszkolnej Nr 2 Pani Małgorzata Kitka, Pani Monika Rebizant- Siwiło, Pan Aleksander Prokopowicz.

Po wręczeniu Dyplomów pamiątkowych, nagród i publikacji pokonkursowej pt. „Wilcze tropy Żołnierzy Wyklętych” oraz krótkich wystąpieniach zaproszonych Gości, Laureaci trzech pierwszych miejsc: Piotr Pocheć, Marcin Wolski i Weronika Zdybel odczytali swoje wiersze.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego toczyły się dalsze rozmowy oraz wspólnym zdjęciem uczestników.( materia nadesłany)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *