“Wilcze Tropu Żołnierzy Wyklętych”

W Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu odbyło się uroczyste podsumowanie I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i Literackiego dla Młodzieży Burs i Internatów i promocja książki pt. „ Wilcze Tropy Żołnierzy Wyklętych.”

Na uroczystość przybyli: Prezes Związku AK w Zamościu i Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak wraz z Kombatantami oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Lubelskiego, Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta, NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, Książnicy Zamojskiej, Dyrektorzy Szkół oraz laureaci konkursu wraz z opiekunami.

Dyrektor Waldemar Leszczyński powitał zaproszonych Gości. Minutą ciszy uczczono pamięć Zamordowanych w Katyniu oraz Żołnierzy Niezłomnych. Delegacja Młodzieży zapaliła znicze przy pomniku „ Dęby Pamięci” znajdującym się przed budynkiem bursy.

Ogólnopolski Konkurs Literacki i Historyczny dla Młodzieży Burs i Internatów „ Wilcze tropy Żołnierzy Wyklętych" objęty został honorowym patronatem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty – Panią Teresę Misiuk oraz Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka.
Głównym Organizatorem Konkursu była Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu przy współpracy z Wydawnictwem „Tawa” w Chełmie oraz Książnicą Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu.

Celem Konkursu było upamiętnienie życia, walki i śmierci „Żołnierzy Wyklętych” w jednej z wybranych form literackich: wiersz, opowiadanie lub komiks. Konkurs miał charakter historyczny: treść Utworu konkursowego miała oddawać miejsce, czas i prawdziwe wydarzenia z życia „Żołnierzy Wyklętych”, całego oddziału, jego dowódcy lub poszczególnych żołnierzy.

Na konkurs należało nadesłać niepublikowany dotąd Utwór własny: wiersz, opowiadanie, lub komiks, poświęcony „Żołnierzom Wyklętym”, ich życiu, walce i śmierci.

Utwory konkursowe należało przesłać do dnia 11 grudnia 2016 roku na adres Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu. Autorzy najlepszych tekstów w każdej z kategorii (wiersz, opowiadanie, komiks) uhonorowani zostali nagrodami rzeczowymi za I, II, III miejsce oraz za Wyróżnienia.

Nagrodzone teksty zostały opublikowane w pokonkursowej publikacji, pt. „ Wilcze tropy Żołnierzy Wyklętych”.

Utwory konkursowe nadeszły z takich miejscowości jak: Bychawa, Lublin, Ostrowiec Świętokrzyski, Poznań, Przemyśl, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki i Zamość.

Jury Konkursu obradowało w składzie:
Pan Waldemar Leszczyński ,Pan Waldemar Taurogiński, Pani Małgorzata Kitka, Pani Monika Rebizant-Siwiło, Pani Barbara Grabowska, Pani Anna Rychter i Pani Danuta Zwolińska.

Decyzją Jury Konkursu pierwsze, drugie i trzecie miejsce zajęli:
Miejsce I za wiersz pt. „Inka” – Piotr Pocheć z Bursy Międzyszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Miejsce II za wiersz pt. „ Czas Wyklętych” – Marcin Wolski z Bursy w Bychawie.
Miejsce III za wiersz pt. „Leśny człowiek” otrzymuje Weronika Zdybel ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego– Internat w Zamościu.

Wyróżnienie za wspomnienie pt. „Ten jeden z wielu” otrzymał Łukasz Domański z Bursy Nr 2 w Poznaniu.
Wyróżnienie za komiks pt. „ Atak na Hrubieszów”, otrzymał Łukasz Iwasiuk z Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu

Autorami utworów konkursowych byli także:
Natalia Przyborek – Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
Kacper Szpak – Bursa Międzyszkolna w Tarnowie
Kinga Śliwińska – Bursa dla Młodzieży Żeńskiej w Przemyślu
Anzhelika Yuvzhenko – Bursa dla Młodzieży Żeńskiej w Przemyślu
Albert Rachwał – Bursa w Bychawie
Władysława Żmakina – Bursa Szkolna przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie
Konrad Kamiński – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – Internat w Zamościu.
Podziękowania i upominki otrzymali Nauczyciele – Wychowawcy:
Pan Czesław Firmanty – Wychowawca z Bursy Międzyszkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Pan Leszek Asyngier – Wychowawca: z Bursy w Bychawie.
Pani Ewa Sokolnicka – Wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym – Internat w Zamościu.
Pan Mirosław Kowalczyk – Wychowawca w Bursie Nr 2 w Poznaniu.
Pani Eliza Todorczuk – Wychowawca w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu.
Pani Emilia Klimek – Wychowawca w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
Pani Maria Bień – Wychowawca w Bursie Międzyszkolnej w Tarnowie
Pani Natalia Konopchuk – Wychowawca w Bursie dla Młodzieży Żeńskiej w Przemyślu
Pan Paweł Kowalik – Wychowawca w Bursie Szkolnej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie

Podziękowania otrzymali także uczestnicy Komisji Konkursowej:
Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu – Pan Waldemar Leszczyński,
Dyrektor Wydawnictwa „Tawa” z Chełma – Pan Waldemar Taurogiński
Bibliotekarze Książnicy Zamojskiej w Zamościu : Pani Halina Zielińska, Pani Barbara Grabowska, Pani Anna Rychter, Pani Danuta Zwolińska oraz Nauczyciele – Wychowawcy Bursy Międzyszkolnej Nr 2 Pani Małgorzata Kitka, Pani Monika Rebizant- Siwiło, Pan Aleksander Prokopowicz.

Po wręczeniu Dyplomów pamiątkowych, nagród i publikacji pokonkursowej pt. „Wilcze tropy Żołnierzy Wyklętych” oraz krótkich wystąpieniach zaproszonych Gości, Laureaci trzech pierwszych miejsc: Piotr Pocheć, Marcin Wolski i Weronika Zdybel odczytali swoje wiersze.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego toczyły się dalsze rozmowy oraz wspólnym zdjęciem uczestników.( materia nadesłany)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *