Zaproszenie na lekcję muzealną pt. “Wyrwane z ramion Matki Polski”

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał  zaprasza uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w lekcji muzealnej pt. ”Wyrwane z ramion Matki Polski”.

Lekcja została przygotowana z myślą o młodzieży oraz ich nauczycielach i jest jednym z elementów projektu „Dzieci – najmłodsze ofiary wojny. W 80. rocznicę wysiedleń ludności Zamojszczyzny”. Zajęcia prowadzone są od września do 30 października 2022 roku. Odbywają się na stałej wystawie w Pawilonie pod Kurtyną, w jej wybranych częściach.

Celem lekcji jest przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej przygotowania i przebiegu niemieckiej akcji wysiedleńczo-osadniczej na Zamojszczyźnie, opowiedzenie o organizowanych formach pomocy dla wysiedlanej ludności, również przybliżenie podjętego cywilnego i zbrojnego oporu w obronie Zamojszczyzny przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Trudne zagadnienia wojenne uczniowie poznają na przykładzie losów konkretnych osób.  Druga część lekcji jest okazją do refleksji, poznania spektrum sytuacji, w których znaleźli się mieszkańcy Zamojszczyzny, a szczególnie dzieci z zamojskich wsi. Czas trwania: ok. 90 min. Lekcja jest bezpłatna.

Wykorzystywane metody:

  • Analiza eksponatów
  • Aktywne słuchanie
  • Dyskusja
  • Burza mózgów

Odniesienia do podstawy programowej:
Uczeń krytycznie analizuje treści uzyskane z różnych źródeł informacji i próbuje wyciągnąć z nich wnioski, dostrzega potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących współcześnie, przedstawia argumenty uzasadniające własne stanowisko w odniesieniu do procesów i postaci historycznych, charakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy, z uwzględnieniem różnic na wschodzie i zachodzie, przedstawia ideologiczne podstawy eksterminacji całych narodów prowadzonej przez Niemcy, uczeń podaje przykłady szczególnego bohaterstwa Polaków, wymienia i charakteryzuje przykłady największych zbrodni niemieckich.

Informacje niezbędne do rezerwacji:

  • Data i godzina planowanej wizyty
  • Nazwa, adres szkoły
  • Imię i nazwisko opiekuna grupy
  • Telefon kontaktowy i adres e-mail opiekuna grupy
  • Liczba uczniów w grupie
  • Wiek uczniów

Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie pod adresem: edukacja@muzeumarsenal.pl lub tel. 606845759

*Autorem hasła-symbolu użytego w tytule lekcji “Wyrwane z ramion Matki Polski” jest Jakub Hałasa – zwycięzca internetowego konkursu „HASŁO – SYMBOL – UPAMIĘTNIAJĄCE LOSY DZIECI ZAMOJSZCZYZNY”

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *