Zamość – XIV Zamojska Noc Muzeów za nami

Muzeum Zamojskie w Zamościu  zaprosiło do udziału w XIV Zamojskiej Nocy Muzeów. W tym roku bezpłatnie  można było zwiedzać wystawy stałe i czasowe w sobotę, 14 maja.

Przesłaniem Międzynarodowego Dnia Muzeów, który przypada w dniu 18 maja, jest podkreślenie roli muzeów w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za światowe dziedzictwo – wspólne dziedzictwo całej ludzkości. Muzea odgrywają we współczesnym świecie rolę pośredników między kulturami, wzbogacają je, przyczyniają się do rozwoju i zrozumienia społeczeństw i kultur. Święto to daje możliwość muzealnikom do bliższego spotkania z publicznością, a publiczności z kolei pozwala zapoznać się w znacznie szerszym niż zazwyczaj zakresie z zadaniami i specyfiką pracy muzeów. Z Międzynarodowym Dniem Muzeów ściśle związana jest Europejska Noc Muzeów, w Polsce zwana krótko Nocą Muzeów. W ramach tej inicjatywy instytucje kultury organizują dla zwiedzających liczne atrakcje – w godzinach nocnych odbywają się m.in. koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe, spotkania z artystami, happeningi, wykłady i konkursy. Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997 roku, od 2001 jest imprezą o  zasięgu ogólnoeuropejskim. Po raz pierwszy w Polsce Noc Muzeów miała miejsce w Poznaniu w 2003 roku. W Zamościu Noc Muzeów organizowana jest przez Muzeum Zamojskie od  2009 roku.

 

Hasło tegorocznej Zamojskiej Nocy Muzeów:

30 lat Zamościa na Liście UNESCO

Można powiedzieć, że Zamojska Noc Muzeów rozpoczęła się o godz.18:00 od wykładu  Jan Zachwatowicz i inni – odzyskiwanie Zamościa na nowo w XX wieku – dr Dariusz Kopciowski Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

W ramach Nocy 14 maja 2022 r., w godzinach 18:00-24:00 udostępnione zostały bezpłatnie dla zwiedzających wystawy w Muzeum Zamojskim przy ul. Ormiańskiej, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał przy ul. Zamkowej 2 i w godzinach 18:00-22:00 Galeria Rzeźby Prof. Mariana Koniecznego, Zamojskie Planty – ul. Łukasińskiego 2 B

Odbywało się również tematyczne zwiedzanie Zabytków Starego Miasta z zamojskimi przewodnikami na trasie;
Rynek Wielki – formowanie grup przy Muzeum Zamojskim
Rynek Solny – Akademia Zamojska
Kojec w Parku Miejskim
Kościół św. Katarzyny
Plac Stefanidesa i ul. Łukasińskiego ( Bastionu VI i Nadszaniec, kurtyna muru, poterna, chaczkar, Bastion VII)
Kościół Franciszkanów i Pl. Wolności
Rynek Wodny, Furta Wodna, Bastion II, Brama Szczebrzeska, Arsenał
Katedra Zamojska, Infułatka, Wikarówka
Pomnik Jana Zamoyskiego – zakończenie trasy zwiedzania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.