Zamość – X Tydzień Biblijny

W dniach od 15 do 21 kwietnia przeżywamy w Polsce X Tydzień Biblijny, któremu towarzyszy hasło: „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,22). W związku z tym Dzieło Biblijne Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej wraz z Parafią pw. św. Michała Archanioła w Zamościu, Zespołem Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu, Dwujęzyczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu, Książnicą Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu zorganizowali 17 kwietnia w Książnicy Zamojskiej panel dyskusyjny: „I zgromadzi ich spośród języków, ludów i narodów”. Miejsce i rola Pisma Świętego w wielokulturowym społeczeństwie. „Celem spotkania było propagowanie czytelnictwa Pisma Świętego w wielokulturowej społeczności, jak również wskazanie na wartość języków obcych w pracy nad tekstem Pisma Świętego i w codziennym życiu” – podkreślił ks. dr Sławomir Korona wicemoderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II. „Do Książnicy zaproszeni byli wszyscy, bez względu na wiek, wykształcenie, poglądy…, którzy chcą otworzyć się na Żywe Słowo, dla których słowo Chrystusa, jest słowem wiary, które umacnia własną tożsamość”. W programie spotkania były wykłady: Początki chrześcijaństwa w Rzymie – Piotr i Paweł – ks. dr Sławomir Korona; Wielokulturowość pierwszych chrześcijańskich wspólnot Rzymu – ks. dr Wiesław Galant; Język – klucz do poznania kultury – dr Artur Stępniak; Blaski i cienie wielokulturowości – doświadczenia praktyczne – dr Bogusław Klimczuk, Wielokulturowość we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży – mgr bibliotekoznawstwa Joanna Kołtun, a także występ Akademii Rozwoju Talentu Violinki, Julii Kozłowskiej i gitarzysty Cezarego Gomułki.

X Tydzień Biblijny – Książnica Zamojska

X Tydzień Biblijny – Książnica ZamojskaW dniach od 15 do 21 kwietnia przeżywamy w Polsce X Tydzień Biblijny, któremu towarzyszy hasło: „Weźmijcie Ducha Świętego!”Czy wielokulturowość to szansa czy zagrożenie – bardzo interesujące spotkanie, polecam.

Opublikowany przez Życie Zamościa 19 kwietnia 2018

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *