Stunt Movements otworzy Park Parkour w Zamościu

W ubiegłym roku ze środków budżetu Miasta w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano  projekt pn. Budowa Parku Parkour. Park będzie  służył do uprawiania: parkour, akrobatyki miejskiej oraz treningu kalinistycznego. Inicjatorem projektu była grupa nieformalna  Stunt Movements Zamość. Grupa swoimi pokazami wzbogacała różne wydarzenia na terenie miasta  i współpracowała     z Zamojskim Domem Kultury m.in. przy realizacji projektu  pt. Stacja Kreatywna.

Park  Parkour  powstał  na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3. Wybudowano plac do ćwiczeń sprawnościowych parkour wraz z ogrodzeniem i nawierzchnią trawiastą z syntetycznymi matami przerostowymi oraz zamontowano dwie lampy oświetleniowe. Koszt projektu  to kwota 81 441,99 zł.

20 kwietnia 2018 r.  o godz. 16.00 planowane jest oficjalne otwarcie obiektu, wraz  z pokazem  grupy Stunt Movements, warsztatami  parkour i wolnym treningiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.