Konkurs na projekt graficzny logo – Zamość Miasto z Wigorem

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu ogłasza konkurs na wykonanie projektu graficznego logo programu pn. „Zamość Miasto z Wigorem”.

Projekt pn. „Zamość Miasto z Wigorem” obejmuje szereg działań mających na celu kształtowanie sprawności i wydolności fizycznej u osób starszych oraz stworzenie trwałych podstaw rozwoju i kontynuowania różnych form rekreacji ruchowej na terenie miasta Zamość. Grupą wiodącą w projekcie są osoby w wieku 50+ zamieszkujące teren miasta Zamość.

Logo będzie wykorzystywane na stronach internetowych, materiałach reklamowych, papierze firmowym, szyldzie, banerach, strojach sportowych “Klubu Wigor” (drużyna oparta na uczestnikach Dziennego Domu Senior-WIGOR w Zamościu, reprezentująca DDSW i Miasto Zamość na imprezach sportowych: lokalnych i ogólnopolskich). Zależy nam na tym aby logo posiadało nowoczesny, dynamiczny wzór. Chcielibyśmy, aby nadsyłane projekty kojarzyły się bezpośrednio z aktywnością ruchową osób w wieku starszym oraz promowało Miasto Zamość.

Organizator konkursu:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
ul. Królowej Jadwigi 8
22-400 Zamość

Wymagania techniczne:
Projekty Logo należy składać w następujących formatach:
1) Kolorowy wydruk na papierze formatu A4
2) Na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD zapisanych w formatach: *PDF, *JPG o wysokiej rozdzielczości
3) Pliki muszą dopuszczać możliwość zmiany skali i proporcji obraz bez utraty jakości.

Zasady przyznawania nagród:
Wyboru laureata konkursu na projekt graficzny logo projektu pn. „Zamość Miasto z Wigorem” dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.
Zwycięzca konkursu otrzyma „Złotą Kartę” na usługi Krytej Pływalni w Zamościu o wartości 1100,00zł. Karta upoważnia do korzystania z basenu (dowolna ilość wejść przez 12 miesięcy).

Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość (pokój nr 14), w terminie do 30.04.2016r. w kopercie z dopiskiem: „Konkurs na projekt graficzny logo projektu pn. Zamość Miasto z Wigorem”.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Planowana data ogłoszenia wyników: 06.05.2016 r.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu www.osir.zamosc.pl

Prawa autorskie:
W trakcie składania pracy konkursowej Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia (do odebrania na miejscu), iż praca konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy oraz, że udziela Organizatorowi nieodpłatnej wyłącznej licencji na korzystanie z tego logo przez czas nieokreślony na terytorium całego świata. Przeniesienie własności i praw autorskich następuje z chwilą otrzymania nagrody przez Uczestnika.

Szczegółowe informacje:
imprezy@osir.zamosc.pl
84 677 54 62

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *