Zamość – Wielki Czwartek, Msza Krzyżma w Katedrze Zamojskiej

W Wielki Czwartek w czasie specjalnej Mszy odprawianej w godzinach porannych biskup błogosławi olej chorych, olej katechumenów i konsekruje krzyżmo. Ten obchód liturgiczny jest szczególną manifestacją jedności Kościoła, ukazuje pełnię władzy kapłańskiej biskupa i jedności z nim wszystkich kapłanów. Dlatego wszyscy kapłani zaproszeni są do koncelebry tej Mszy, a przynajmniej poszczególni przedstawiciele ze wszystkich rejonów diecezji. Wypada aby kapłani, którzy uczestniczą w tej Mszy albo ją koncelebrowali albo przyjęli w niej Komunię świętą pod dwiema postaciami.

W Katedrze o godz. 10.00 odbyła się Msza Krzyżma, podczas której kapłani naszej diecezji zamojsko – lubaczowskiej odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie, a ks. Bp Marian Rojek dokonał poświecenia Oleju Chorych, używanego do namaszczania chorych, oraz konsekracji Oleju Krzyżma Świętego, używanego podczas udzielenia sakramentu chrztu, bierzmowania i kapłaństwa a także przy poświęcaniu kościołów i ołtarzy.

Olej krzyżma
chryzma (chrio – namaszczać, chrisis – namaszczenie) służył do namaszczania nowo ochrzczonych. Zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii jako tzw. olej królewski (por. Wj 30,23-25).Pierwsze wzmianki o tym oleju znajdujemy w Tradycji Apostolskiej. Początkowo była to oliwa. Od VI wieku zaczęto mieszać ją z balsamem. Poświęcenie oleju krzyżma zarezerwowano dla biskupa. Do VI wieku nie było specjalnie wyznaczonego dnia konsekracji. Od VI wieku ustalił się zwyczaj konsekrowania w Wielki Czwartek. Przy poświęceniu wypowiada się długą modlitwę. W pierwszej części nawiązuje ona do gałązki oliwnej, niesionej Noemu po potopie, namaszczenia Aarona i Dawida, przede wszystkim zaś do namaszczenia Jezusa Chrystusa po chrzcie w Jordanie. W drugiej części modlitwa uprasza o to, by namaszczeni krzyżmem, oczyszczeni od zepsucia, stali się świątynią Bożego majestatu i byli wonnością Chrystusa, od którego wywodzi się nazwa chryzmy. Dzisiaj krzyżma używa się w namaszczeniu po chrzcie, przy bierzmowaniu, święceniach kapłańskich (biskup i prezbiter), konsekracji ołtarza i kościoła.(wiara.pl)

Katedra zamojska – msza krzyżma

Opublikowany przez Życie Zamościa 29 marca 2018

 

Opublikowany przez Życie Zamościa 29 marca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.