Zamość – Ogólnopolski protest przeciwko budowie kolei CPK (Centralnego Portu komunikacyjnego)

Dzisiaj (10 czerwca) przed pomnikiem założyciela miasta Zamość hetmana Jana Zamoyskiego przy ul.Akademickiej o godz.17.00 odbył się Ogólnopolski protest przeciwko budowie kolei CPK (Centralnego Portu komunikacyjnego) zorganizowany przez mieszkańców Gminy Zamość. Mieszkańcy sprzeciwiają się planom budowy kolei CPK , która miałaby przebiegać przez ich domy, posesje.

W proteście udział wzięli mieszkańcy miejscowości Żdanów, Mokre, Skokówka, Płoskie, Zwódne, Pniówek, Siedliska, Chyża, Wysokie, Bortatycze Kolonia, Białobrzegi, Białowola, Lipsko, Lipsko Kosobudy, Łapiguz, Sitaniec Kolonia, Sitaniec i Zamość.  Ogólnopolski Protest przeciwko budowie kolei i CPK w Baranowie.

Sprzeciwiamy się rujnowaniu gminy i miasta Zamość, poprzez planowaną linię kolejową. Organizatorzy zapraszają do sprzeciwu na grupie fb pod nazwą Nie przez nasze domy.

W  Gminie Zamość będą prowadzone badania geofizyczne i roboty geologiczne w związku z projektowaną inwestycją. Badania mają na celu rozpoznanie budowy geologicznej wzdłuż odcinków pomiarowych oraz określenie warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji.

Budowa kolei aktualne informacje dot. planowanej inwestycji

STANOWISKO KOMITETU PROTESTACYJNEGO MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI GMINY ZAMOŚĆ w SPRAWIE PLANOWANYCH WARIANTÓW PRZEBIEGU KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI

– Wszystkie warianty głęboko ingerują w wiejską i miejską zabudowę i społeczną własność na terenie Gminy Zamość, miasta Zamość i innych Gmin na planowanej linii

– Burzone będą nie tylko domy, ale też prowadzone od pokoleń firmy, sklepy i działalności, w Zamościu zagrożona jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio w i mieszkańcy miasta poszczególnych ulic, poza Zamościem Winnica Zamojska, gospodarstwa agroturystyczne i inne

– Planowane jest wyburzenie nowo wybudowanych i aktualnie powstających domów. Inwestycja ta dosłownie zabiera dach nad głową wielu rodzinom.

– Plany zagospodarowania przestrzennego dawały gwarancję młodym rodzinom, że wybierając na budowę takie a nie inne działki, będą cieszyć się ciszą oraz walorami przyrodniczymi, tymczasem okazało się, że te nowe domu mogą zostać wyburzone.

– Ilość obiektów przewidzianych do wyburzenia jest nie do zaakceptowania. Tym bardziej, że obecne przepisy nie pozwalają na odtworzenie domostw, a ze względu na wysoką inflację oraz na to, że tzw. odszkodowania są wypłacane około kilkanaście miesięcy od decyzji o wywłaszczeniu, mieszkańcy obawiają się, że pieniądze które otrzymają stracą na wartości, a ci którzy mają nowe domy obciążone hipoteką, otrzymają odszkodowanie pomniejszone o hipotekę, przy stale rosnących kosztach materiałów i robocizny będą zmuszone zaciągnąć większy kredyt niż mają obecnie, o ile pozwoli im na to zdolność kredytowa.

– Jest to jednoznaczna niesprawiedliwość i brak poszanowania ludzkiego dorobku i własności.

– Nie ma zgody, aby tak olbrzymia inwestycja była realizowana kosztem ludzi i budowana na krzywdzie społecznej. Hiperinflacja i wojna w Ukrainie to nie jest czas na masowe wywłaszczenia.

– Jednocześnie, że planowany jest podział i przecięcie działek, który uniemożliwi ich rolnicze wykorzystanie zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Skutkować to będzie eliminacją mieszkańców tych terenów z życia społecznego, gwałtownym wzrostem bezrobocia wśród ludności będącym skutkiem nagłej utraty warsztatu pracy rolnika jaką jest ziemia rolna.

– Kolej dużych prędkości zniszczy życie wielu rodzin. Do tego będzie skutkowała zmniejszeniem atrakcyjności Gminy i miasta Zamość, oraz innych Gmin na Zamojszczyźnie i wzrostem negatywnego oddziaływania hałasu i drgań, na mieszkańców, na trasie przebiegu.

– Nastąpi spadek wartości nieruchomości usytuowanych w pobliżu kolei, pozostanie to bez rekompensaty.

– Konieczne będzie przekwalifikowanie dużej grupy ludności z działalności rolniczej na inną oraz zwiększenie obciążeń gmin z tytułu wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem. Będą one znaczne, gdyż duża grupa mieszkańców straci często jedyne źródło utrzymania.

– Właściciele wielu działek na trasie planowanego przebiegu KDP do tej pory nie zostali powiadomieni o planowanej inwestycji, a także o samych konsultacjach.

– Kolej spowoduje istotne zaburzenia komunikacji lokalnej na wielu płaszczyznach: m.in. utrudnienie dojazdu do uprawianych pól poprzez wymuszenie objazdów.

– Istniejąca zabudowa mieszkalna zostanie otoczona kilkumetrowymi ścianami wiaduktów, ogrodzeń, ekranów akustycznych i innych budowli związanych z funkcjonowaniem kolei dużych prędkości.

– Tam gdzie tych ekranów nie będzie, obciążenie sąsiedztwem infrastruktury kolejowej znacząco pogorszy jakość życia okolicznych mieszkańców.

– Zdewastowana zostanie przyroda na terenie Natura 2000, Górna Dolina Łabuńki i Górna Dolina Topornicy, oraz na terenie zalewu miejskiego ostoja ptactwa i sam teren jako rekreacyjny dla mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości jeśli linia kolejowa miała by być poprowadzona przez Gminę Zamość

– Nasze domy i miejscowości leżą na Roztoczu w przepięknym i ekologicznym regionie w Polsce, który na brak turystów nie narzeka, a turyści wybierają to miejsce na wypoczynek właśnie dlatego, że leży z dala od zatłoczonych wielkich miast.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.