Uroczystość poświęcenia nowego sztandaru Oddziału Zamość NSZZ Solidarność

1 października 2022 roku był wydarzeniem szczególnym dla Zamojskiej „Solidarności”. W kościele pw. Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów o godz.11 00 odbyła się uroczysta msza św. na której odbyło się poświęcenie nowego sztandaru Odział Zamość , Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność.

Mszy św. przewodniczył ks. kan. Jacek Rak, kapelan Ludzi Pracy Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej oraz O. Andrzej Zalewski, proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu i O. redemptorysta Jan Kazimierz Głaz, kapelan „Solidarności” i AK.

….i wróciło 72 z radością. Bóg w swoim zamyśle stwarzając człowieka stworzył nas jako istoty społeczne, i zobaczmy nawet Bóg potrzebuje nie jednego człowieka , ale wielu – mówił w kazaniu ks.Jacek Rak. Dlatego Jezus powołuje apostołów, potem posyła tych 72, posyła do każdego miasta , do każdego gdzie sam przyjść zamierzał. Dzisiaj jesteśmy świadkami ich radości jak mówią , że na twoje imię nawet złe duchy się nam poddają. Wspólnota ludzka, może mieć bardzo różny charakter i bardzo różne cele, dobre i złe. Może być mniejsza, kilka osób a może sięgać milionów lub miliardów jak Kościół dzisiaj, ale zawsze w tej wspólnocie jednoczy ludzi  którzy to, chcą osiągnąć jakiś konkretny cel – dobry lub zły. My chcemy podążać w dobrym kierunku, osiągnąć dobro wspólne. Co to jest to dobro wspólne ? W swoim nauczaniu papieże w ostatnich dwustu lat podkreślają, że dobro wspólne , dobro społeczne to jest taka wartość, która ma rozwijać człowieka do pełni jego człowieczeństwa., które ma pomagać człowiekowi stawać się lepszym. I na przełomie lat 70/80 udzie potrzebowali dobra, bo w tamtej rzeczywistości trudno było się jego doszukać.Etos ludzkiej pracy był totalnie rozbity, zniszczony przez ówczesną ideologię. Dzięki Bożemu zrządzeniu, dzięki Bożemu zrządzeniu powstał Związek Zawodowy Solidarność, który stawiał sobie dobre cele, różnie bywało z dążeniem do tych celów i różnie jest dzisiaj , bo jesteśmy ludźmi ,ale wydaje się już w nazwie że jest człowiek z człowiekiem razem, wspólnie, ku dobru. Nie człowiek przeciw człowiekowi ale człowiek z człowiekiem dla człowieka.”

Po uroczystościach w kościele dalsza część świętowania przebiegała w sali OHP ul.Kilińskiego. Przewodniczący Zamojskiego Oddziału Solidarności Marek Walewander poprosił o wprowadzenie na salę sztandarów NSZZ „Solidarność” Regionu ŚrodkowoWschodniego i odśpiewanie hymnu państwowego.

Po powitaniu zaproszonych gości przewodniczący Zamojskiego Oddziału Solidarności Marek Walewander – powiedział

Szanowni Państwo, wszyscy dostojni goście,
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejszą uroczystość.
Dzień 1 października 2022 roku jest wydarzeniem szczególnym dla Zamojskiej „Solidarności”. To Państwa obecność podkreśla wagę tego wydarzenia, które na zawsze zapisze się na kartach naszego Związku. Poczytujemy to za wielki zaszczyt, zwłaszcza, że jesteśmy świadomi tego, że sztandar dla każdego z nas to świętość i część historii. Sztandar jest symbolem najważniejszych wartości dla członka Związku, jak również dla każdego obywatela. Jest symbolem wierności, honoru i męstwa. Słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” wyszyte na sztandarze, stanowią filary szlachetności i polskiego patriotyzmu.

Poświęcony dziś sztandar Oddziału Zamość jest symbolem wszystkich zrzeszonych w nim organizacji związkowych, stanowi godny znak jedności i prawości naszego Związku. Będzie jak dotychczas reprezentowany w najważniejszych momentach i wydarzeniach w życiu naszej organizacji. Jestem szczególnie zaszczycony, że po 42 latach istnienia naszego Związku, dziś mogliśmy dokonać poświęcenia drugiego nowo wykonanego sztandaru Zamojskiej „Solidarności”.

Serdeczne słowa podziękowania kieruję do Księdza Jacka Raka, Ojca Andrzeja Zalewskiego, Ojca Jana Kazimierza Głaza, którzy wzięli udział w sprawowaniu mszy świętej z tej okazji.
Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie fundatorom sztandaru, przedstawicielom firm, osobom prywatnym, organizacjom związkowym, Zarządowi Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie, za nieoceniony wkład w powstanie tego szczególnego dla Związku symbolu.
Każdy fundator ma swoje miejsce i dokona wbicia swojego gwoździa. Dziękuję Reprezentacyjnemu Zespołowi Wokalnemu Służby Więziennej za uświetnienie naszej uroczystości podczas mszy świętej. Słowa podziękowania składam na ręce pana dyrektora mjr. Mirosława Radlińskiego. Słowa podziękowania składam również wszystkim pocztom sztandarowym.
Dziękuję wszystkim członkom Związku za wasze zaangażowanie, w dużej mierze społeczną pracę. Wasza postawa jest godnym do naśladowania wzorem dla wszystkich działaczy. Dziękuję pozostałym Związkowcom, zarówno obecnym jak i byłym, za Wasz wkład w rozwój Związku. Wszystkim za wszystko dziękuję.

Szanowni Państwo, gdyby nie wsparcie finansowe poszczególnych firm, organizacji związkowych oraz osób prywatnych, nie udałoby się wykonać nowego sztandaru dla Zamojskiej „Solidarności” oraz zorganizować dzisiejszą uroczystość.
W ramach podziękowania dla fundatorów zostały wykonane gwoździe sponsorskie oraz przygotowana księga pamiątkowa.
Szanowni Państwo, zapraszam kolejno darczyńców do symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec nowego sztandaru oraz złożenia podpisów w księdze pamiątkowej.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Minister Jan Józef Kasprzyk decyzją nr 2043/SU/2022 z dnia 15 września 2022 roku, przyznał Medale „Pro Patria” 6 osobom zasłużonym w służbie Państwu i społeczeństwu.
Uroczystego wręczenia wyróżnień w imieniu Ministra dokonał Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik
oraz Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” Pan Marian Król.

Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” Pan Marian Król i jego zastępca Pan Krzysztof Choina dokonali wręczenia odznaczeń związkowych. Medali „BENE MERITUS” 9 osobom

Na zakończenie dr. Marcin Dąbrowski z lubelskiego Oddziału IPN przedstawił zarys historii zamojskiej „Solidarności” a przewodniczący Marek Walewande odczytał Informację dotyczące pierwszego sztandaru Oddziału Zamość Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” (wykonanego w 1995 roku)

Inicjatywa wykonania sztandaru pojawiła się prawdopodobnie w kadencji 1992-1995, kiedy przewodniczącym Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Zamościu był Jan Kozyra (być może mówiono o tym wcześniej). Sztandar został finalnie wykonany (po zbiórce pieniędzy) na początku kolejnej kadencji 1995-1998, kiedy przewodniczącym Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Zamościu był Andrzej Olborski. Sztandar zrobiła Marta Hołys (techniką haftu ręcznego), był gotowy 16 lipca 1995 roku.
Sztandar został poświęcony przez ks. Wiesława Rzepeckiego w lipcu 1995 r. w Kościele św. Katarzyny w Zamościu. W poczcie sztandarowym byli: Ryszard Wichorowski, Grażyna Klech i Zofia Komajda. Awers sztandaru ma czerwone tło, na którym jest godło Polski oraz napisy: „BÓG, HONOR, OJCZYZNA” i „WOLNOŚĆ, PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ”.
Rewers sztandaru ma białe tło, na którym jest herb Miasta Zamość ze św. Tomaszem Apostołem, który w prawej ręce trzyma włócznię, w lewej księgę. Na jego szacie widnieje skrzywiona tarcza z herbem Jelita (znak rodowy założyciela Zamościa – Jana Zamoyskiego). Ponadto jest napis: „NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGION ŚRODKOWOWSCHODNI ODDZIAŁ ZAMOŚĆ”

Informacje dotyczące nowego sztandaru Oddziału Zamość Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” (wykonanego w 2020 roku)
Rozmowy na temat wykonania nowego sztandaru zainicjowałem na początku bieżącej kadencji związkowej 20182023. Decyzja o konieczności zrobienia nowego sztandaru została podjęta przez Prezydium Rady Oddziału Zamość na zebraniu w dniu 10 sierpnia 2018 roku, natomiast działania zmierzające do jego wykonania (w tym zbiórka pieniędzy) zostały przeprowadzone w roku 2020 w ramach jubileuszu 40-lecia NSZZ „Solidarność”.

Sztandar został wykonany dzięki wsparciu finansowemu Regionu ŚrodkowoWschodniego NSZZ „Solidarność”, zakładów pracy, zamojskich organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” oraz osób prywatnych. Sztandar zrobiła Jolanta Dołba z Pracowni Haftu Artystycznego w Lublinie techniką haftu komputerowego w listopadzie 2020 roku.
Z powodu pandemii koronawirusa uroczystość poświęcenia sztandaru była możliwa dopiero w bieżącym roku.

Sztandar został poświęcony w dniu dzisiejszym w Kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu przez ks. kan. Jacka
Raka (kapelana Ludzi Pracy Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej), o. redemptorystę Jana Kazimierza Głaza (kapelana zamojskiej „Solidarności” w
latach 80-tych i kapelana AK), o. franciszkanina Andrzeja Zalewskiego (proboszcza Parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu).
Awers sztandaru nie został zmieniony tzn. ma czerwone tło, na którym jest godło Polski oraz napisy: „BÓG, HONOR, OJCZYZNA” i „WOLNOŚĆ, PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ”.

Rewers sztandaru został zmieniony poprzez dodanie wizerunku bł. ks. Jerzego Popiełuszki (Patrona NSZZ „Solidarność”). Pozostał herb Miasta Zamość ze św. Tomaszem Apostołem, który w prawej ręce trzyma włócznię, w lewej księgę. Na jego szacie widnieje skrzywiona tarcza z herbem Jelita (znak rodowy założyciela Zamościa Jana Zamoyskiego). Napis został skorygowany na : „NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY SOLIDARNOŚĆ REGION ŚRODKOWOWSCHODNI ODDZIAŁ ZAMOŚĆ”.

 

 

 

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *