Uczniowie zamojskiego Ekonomika zwiedzili Wiedeń

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika,” działające od 2008 r. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu umożliwiło uczniom tej szkoły bezpłatny wyjazd do Wiednia w ramach realizacji projektu pt. „The social Way of Life”, wspófinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Wyjazd młodzieży do Wiednia poprzedzony został szczegółowymi przygotowaniami: w szkole przeprowadzono rekrutację uczestników zapewniającą równy dostęp wszystkich uczniów do udziału w projekcie, od października 2015r.  odbywały się regularne spotkania przygotowujące uczniów do realizacji projektu, założona została grupa projektowana facebooku, umożliwiająca zapoznanie się uczestników projektu z różnych państw przed przyjazdem do Austrii. W dniach 27.10.15 – 29.10.15 odbyło się w Wiedniu międzynarodowe seminarium przygotowawcze koordynatorów, podczas którego omówione zostały główne założenia i cele projektu, sprawy finansowe, zaplanowano działania i oczekiwane rezultaty. Organizacje partnerskie opracowały i podpisały „Porozumienie o współpracy”.

Uczniowie Ekonomika przebywali w  Wiedniu w dniach 27.11.2015 – 04.12.2015, gdzie wraz z rówieśnikami z Austrii, Węgier i  Chorwacji realizowali wspólny projektw ramach międzynarodowej wymiany młodzieży.Główne działania projektowe dotyczyły różnych kierunków zaangażowania społecznego.  Młodzież pracowała w grupach nad zagadnieniami dotyczącymi umiejętności społecznych, pracy socjalnej oraz działalności organizacji socjalnej, przeprowadzała wywiady z mieszkańcami Wiednia, opracowywała własne projekty i prezentowała wyniki swojej pracy. W ramach wieczoru międzynarodowego uczestnicy wymiany młodzieżowej zaprezentowali historię, kulturę i tradycję swoich krajów. Uczniowie Ekonomika przedstawili prezentację multimedialną o Polsce, promowali swoją szkołę, miasto Zamość i Roztocze poprzez film, muzykę, prospekty, mapy i przewodniki oraz regionalny poczęstunek. W wolnym czasie uczestnicy projektu poznawali stolicę Austrii: odwiedzili Jarmark Świąteczny, zwiedzili przepiękne zabytki Wiednia: Ratusz, Katedrę Św. Szczepana, Pałac Schönbrunn, Muzeum Albertina, Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Historii Sztuki. Z tarasu widokowego Donauturm mieli okazję podziwiać panoramę miasta i okolic.

Po przyjeździe do Zamościa odbyło się spotkanie podsumowujące międzynarodową wymianę młodzieży w Wiedniu, z której każdy uczestnik przywiózł wspaniałe, niezapomniane wrażenia. Podczas podsumowania projektu wszystkim uczestnikom i opiekunom zostały wręczone certyfikatyYouthpass, potwierdzające udział w realizacji międzynarodowego projektu oraz nabyte kompetencje.

Projekt zrealizowany został przy współpracy austriackiego StowarzyszeniaStrassenkunst,VereinfürinnovativeJugendarbeit(koordynator:Pero Bogdanovic) oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ekonomika (koordynator: Urszula Drążek). Uczestnicy projektu:Chmiel Katarzyna, Gilewicz Kamila, Kapuścińska Joanna, Olech Agnieszka, Oleniak Jakub, Ostasz Ewelina, Poździk Diana i  Soboń Martyna.Współpraca w realizacji projektu i opieka nad młodzieżą w Wiedniu:Katarzyna Szwec, Łukasz Szewczyk, ZSP Nr 1 w Zamościu.

Autor tekstu: Urszula Drążek
Zdjęcia: Martyna Soboń

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *