Tajemniczy proszek w sądzie

1 marca w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Zamościu przy ul. Akademickiej, pracownik otwierając podejrzaną przesyłkę listowną stwierdził obecność proszku. Po ostatnich wydarzeniach jakie miały miejsce w grudniu ub., w Sądzie zostały wprowadzone i zastosowane procedury, aby podejrzane przesyłki otwierać ze szczególną ostrożnością w pomieszczeniu, w którym przebywa jedna osoba z wykorzystaniem rękawiczek ochronnych. Osoba mająca bezpośredni kontakt z substancją, odizolowano w osobnym pomieszczeniu i przekazano pod nadzór epidemiologiczny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Do działań skierowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego z Zamościa oraz zadysponowano zastęp rozpoznania chemicznego z JRG nr 1 w Lublinie. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wyznaczeniu strefy niebezpiecznej. Na miejscu akcji powołano sztab z udziałem bryg. Mirosława Michońskiego zastępcy komendanta miejskiego PSP. W uzgodnieniu z Inspektorem Sanitarnym MSW, określono poziom ochrony indywidualnej ratowników wprowadzanych do strefy niebezpiecznej w celu przeprowadzenia rozpoznania i wstępnej analizy substancji potencjalnie niebezpiecznej. W wyniku pomiarów wykluczono możliwość występowania zagrożenia radiacyjnego, określono obojętny odczynu substancji oraz wstępnie nie wykryto zagrożenia biologicznego. Urządzenia pomiarowe nie wskazały rodzaju substancji znajdującej się w przesyłce. Mając na względzie przypadki wystąpienia tego rodzaju sytuacji w kraju, podjęto decyzję o konieczności przetransportowania przesyłki do Instytutu ABW w Warszawie.

Z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia biologicznego wszystkie czynności ratownicze prowadzone były zgodnie z zasadami obowiązującymi w PSP. Sprzęt i ubrania ochrony chemicznej biorące udział w działaniach zostały poddane dekontaminacji (wstępna dezynfekcja) na terenie prowadzonych działań i zabezpieczone do momentu uzyskania wyniku badania.

W działaniach trwających niespełna 8 godz. wzięło udział 6 zastępów PSP – 17 ratowników, Policja, inspektorzy sanitarni.
info. Oficer Prasowy mł. bryg. Andrzej Szozda

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *