“Strategii rozwoju Miasta Zamość na lata 2014 – 2022”

Szanowni Państwo,
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Zamościa do udziału w drugim spotkaniu warsztatowym w ramach konsultacji społecznych związanych z aktualizacją “Strategii rozwoju Miasta Zamość na lata 2014 – 2022”. Warsztaty odbywać się będą, podobnie jak podczas pierwszego spotkania, w podzespołach roboczych do spraw społecznych, do spraw zasobów i potencjałów miasta oraz do spraw gospodarczych i promocji miasta. Spotkanie odbędzie się 29 maja o godz. 10.00 w sali Consulatus zamojskiego ratusza – dla podzespołu do spraw gospodarczych i promocji miasta oraz podzespołu do spraw zasobów i potencjałów miasta.

Podzespół do spraw społecznych spotkanie będzie miał również 29 maja o godz.10.00 w budynku OW1 (Planty) – tj. w Fortecznym Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej.

Paweł Czechalski
Biuro Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora
Urzędu Miasta Zamość

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *