Kościelne zabytki do remontu

23 mln, kosztować ma rewitalizacja XVII-wiecznego, barokowego kościoła oo. Franciszkanów., która już ruszyła.
Remont stał się możliwy dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Zabytkowa świątynia powróci do swojego wyglądu sprzed lat. Kościół, zniszczony licznymi przebudowami, został wzniesiony w latach 1637-1665. Po I rozbiorze Polski. Austriacy urządzili w nim szpital, a później skład zboża. Rosyjski zaborca nakazał skuć gigantyczne szczyty i zburzyć sklepienia nawy głównej. W okresie międzywojennym w budynku swoją siedzibę miał Sejmik Powiatowy oraz Dom Ludowy, później kino „Stylowy” oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Ojcowie Franciszkanie powrócili do swojego dawnego kościoła po ponad dwuwiekowej przerwie w roku 1994.
Zakres prac zaplanowanych w projekcie jest ogromny. Trzeba będzie zdemontować dach i wzmocnić konstrukcję budowli, a także przebudować wnętrze. Świątynia zostanie „odwrócona”. Tu, gdzie obecnie znajduje się wejście do kościoła powstanie prezbiterium, z kolei wejście do świątyni zostanie utworzone w miejscu wejścia do dawnego liceum plastycznego. Zakończenie prac planowane jest na jesień 2019 roku. Wartość projektu to ponad 23 mln zł, z czego 20 mln zł pochodzi z funduszy unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020). Od początku prac nad wnioskiem o dofinansowanie zakonników wspierał Urząd Miasta.

Frma LUBREN Sp. z o.o. z Lublina wykonuje prace rewitalizacyjne największego XVII-wiecznego barokowego kościoła w Polsce – Kościoła Ojców Franciszkanów pw. Zwiastowania NMP w Zamościu oraz remont zabytkowego budynku Infułatki i remont zabytkowego budynku Wikarówki.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *