Powołano zespół ds. małej architektury i tablic reklamowych

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk powołał zespół do spraw opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Zamość.

15 października br. doszło do pierwszego spotkania zespołu. Do zadań zespołu należy: przeprowadzenie wstępnego rozpoznania specyfiki Miasta Zamość pod kątem wdrożenia możliwych rozwiązań z zakresu ładu reklamowego; przygotowanie indywidualnych propozycji dotyczących zasad umieszczania reklam; opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; sporządzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; przygotowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej wraz z uzasadnieniem.

Info.: Newsletter Zamościa 03/10/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *