Ręka w rękę z sąsiadami

Drugie w tym roku spotkanie członków Unii Szefów Firm Zamojszczyzny poświęcono współpracy – nie tylko gospodarczej – z ukraińskim sąsiadem. O słuszności takiego rozwiązania przekonywali samorządowcy, przedsiębiorcy, ale także przedstawiciele środowiska naukowego z Polski i Ukrainy.

Spotkanie, które odbyło się 1 kwietnia w hotelu Artis w Zamościu było wspólną inicjatywą Unii Szefów Firm Zamojszczyzny oraz Instytutu Współpracy Transgranicznej i Integracji Europejskiej ze Lwowa. O rozmaitych aspektach współpracy pomiędzy Lubelszczyzną i Obwodem Lwowskim opowiadał Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. – Działania te są jednym z priorytetów Województwa Lubelskiego,ponieważ określa się je jako czynnik stymulujący rozwój regionów przygranicznych. Trzeba pamiętać, że obszary mają szansę na rozwój dzięki wykorzystaniu lokalnych zasobów po jednej jak i po drugiej stronie granicy – powiedział dyrektor Kawałko.

Niezwykle istotne miejsce w obszarze wzajemnych stosunków gospodarczych zajmuje spółka PKP LHS. Przedsiębiorstwo z siedzibą w Zamościu zarządza linią kolejową nr 65, czyli tzw. „szerokim torem”, który swój bieg na terytorium Polski rozpoczyna w okolicach Gródka na granicy polsko-ukraińskiej a kończy w Sławkowie na Śląsku. – Linia szerokotorowa łączy Polskę z Europą Wschodnią, a swoim zasięgiem dociera do Azji. Oferujemy usługi transportowe bez możliwości przeładunku – powiedział Zbigniew Ruszniak, dyrektor handlowy PKP LHS.

Zamojska spółka kolejowa jest ponadto jednym z uczestników ważnego dla regionu projektu gospodarczego. Liderem przedsięwzięcia, którego zadaniem jest ożywienie gospodarcze Zamojszczyzny, jest miasto Zamość, a oprócz PKP LHS biorą w nim udział gmina Zamość i starostwo zamojskie. Wartość całego projektu szacuje się na 168 mln zł, a środki na jego realizację pochodzą z wpłat własnych, kredytów bankowych, a także dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. – W ostatnich latach realizowaliśmy projekt związany z rewitalizacją Starego Miasta, teraz przyszedł czas na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej zamojskiej podstrefy ekonomicznej. W ramach wspólnych działań dokonamy modernizacji połączeń drogowych.

Planujemy również wybudowanie dwóch hal produkcyjnych o łącznej powierzchni 2500 m. kw. do wydzierżawienia dla potencjalnych inwestorów – mówi Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Zamościu.

O potrzebie wzmocnienia współpracy transgranicznej przekonywali także gości z Ukrainy, m.in.: Dmytro Aftanas, przewodniczący Izby Przemysłowej ze Lwowa, Andrij Lewkowicz, przewodniczący Izby Przemysłowej z Iwanofrankowska oraz Taras Fedak, dyrektor Instytutu Współpracy Transgranicznej i Integracji Europejskiej. Na liście prelegentów znaleźli się ponadto: Jacek Bełz z Urzędu Miasta w Zamościu, Artur Tomczyk z firmy Subsydium, Aleksander Czechowski z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Tadeusz Grabowski, zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego i Waldemar Martyn, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. ( info.biuro USzFZ )

foto.Janek Cios

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *