Porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

17.06.2021 Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisali porozumienie określające zasady współpracy przy realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

ZIT jest pakietem narzędzi dedykowanym samorządom, które tworzą Miejskie Obszary Funkcjonalne.  W ich skład wchodzą miasta jako obszary rdzeniowe oraz powiązane z nimi funkcjonalnie gminy. Celem partnerstwa jest wypracowanie wspólnej wizji rozwoju Miasta Zamość i Gminy Zamość w oparciu o istniejące potencjały.  To również ważny krok w kierunku przygotowań do perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027. Obligatoryjnym elementem współpracy jest opracowanie Planu Działań ZIT, określającego kierunki działania samorządów w ramach zawiązanego partnerstwa. Dokument zawierać będzie również listę projektów do realizacji w ramach wydzielonych działań, możliwych do sfinansowania ze środków unijnych

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *