Podpisanie umowy na przebudowę drogi krajowej nr 74

Dzisiaj Prezydent Miasta Zamość  Andrzej Wnuk podpisał dwie umowy dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 74 w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)”.

Pierwsza umowa, zawarta z Panią Magdą Kobojek-Łokaj prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Mako Consulting Magda Kobojek-Łokaj”, dotyczy pełnienia funkcji Menadżera Projektu przy realizacji ww. inwestycji.

Druga umowa została zawarta z wykonawcą inwestycji tj. firmą STRABAG Sp. z o.o., którą reprezentował Pan Marcin Zieliński – Dyrektor Oddziału Lublin.

Umowny termin zakończenia robót budowalnych to maj 2023 r.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 /UM/

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *