Ostatnie pożegnanie Regionalistki

Dzisiaj (30 maja) w Katedrze Zamojskiej zamościanie pożegnali zmarłą 27 maja dr Bogumiłę Sawę – regionalistkę, autorkę wielu cennych studiów historyczno-architektonicznych dotyczących miasta Zamościa.

Bogumiła Sawa pochodziła spod Kozłówki, ale całe swoje życie poświęciła badaniu historii Zamościa głownie pod względem architektonicznym. W 1978 r. na UMCS obroniła pracę doktorską „Przemiany miasta Zamościa w latach 1772-1866”. Przez 12 lat pracowała jako dokumentalistka w Zamojskim Oddziale Państwowego Przedsiębiorstwa Pracowni Konserwacji Zabytków. Przez wiele lat prowadziła wnikliwe kwerendy biblioteczne i archiwalne dotyczące staropolskiego i XIX-wiecznego Zamościa, dokonując ciekawych odkryć. Odnalazła rysunki attyki na kamienicy przy Rynku Wielkim nr 5a, sfinansowała z własnych oszczędności projekt budowalny i w 2006 r. udało się doprowadzić do końca jej rekonstrukcję. Na początku lat 80-tych 20 w. Bogumiła Sawa rozpoczęła, wraz z innymi osobami prywatnymi i instytucjami miasta Zamościa, zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika założyciela miasta Jana Zamoyskiego. Jest autorką wydawnictw książkowych, publikacji naukowych, popularnonaukowych.  

W roku 2017 została uhonorowana Medalem „Zasłużony dla Zamościa”.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *