Odsłonięcie popiersia Stanisława Staszica w Parku Miejskim w Zamościu. 27.09.2014

Odsłonięcie popiersia Stanisława Staszica w Parku Miejskim w Zamościu. 

Ze względu na osobowość Stanisława Staszica ( 1755 – 1826 ) najtrafniej byłoby nazwać ,,tytanem pracy” którą uważał za źródło wszelkiego dobrobytu. Na przełomie XVII i XIX w zapisał się wśród aktywnych postaci areny politycznej głoszących oświeceniowe poglądy i dążących do reform ustroju państwa. Propagował postęp, rozwój oświaty, bronił interesów najniższych klas społecznych. Wyróżniał się niesamowitym zmysłem obserwacji, racjonalnego myślenia, dochodzenia do cennych i naprawdę wielkich teorii. Nade wszystko był człowiekiem czynu, który nie poprzestając na planach wprowadzał je skutecznie w życie.
Jego związki z Zamościem datują się od roku 1781 kiedy to został nauczycielem dzieci ordynata Andrzeja Zamoyskiego, z czasem został zaufanym i doradcą całej rodziny. W 1782 otrzymał doktorat i objął katedrę języka francuskiego w Akademii Zamojskiej. Po obradach Sejmu Wielkiego, którym miał możliwość przysłuchiwania się wydał w 1790 r. anonimowo ,, Przestrogę
dla Polski ” . Po dwuletnim pobycie z rodziną Zamoyskich w Austrii i Włoszech napisał obszerne dzieło ,,Ród ludzki”. Dokonał też kilku tłumaczeń. Pobyt w domu Zamoyskich miał decydujący wpływ na ostateczne ukształtowanie poglądów, podstawy obywatelskiej i patriotycznej Staszica.
Dzisiaj w Parku Miejskim odbyło się uroczyste odsłonięcie popiersia Stanisława Staszica.
Popiersie jest darem Towarzystwa Szkół Staszicowskich z siedzibą w Stąporkowie ( woj. Świętokrzyskie ). Odlew jest kopią XIX wiecznej rzeźby autorstwa Pawła Malińskiego.
Odlew wykonano z matrycy w 1998 r. Stanął na cokole przy głównej alei parkowej. W uroczystościach wzięli udział Prezydent m. Zamościa Marcin Zamoyski, prezes Towarzystwa Szkół Staszicowskich Bronisław Bury, zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta.

Fotorelacja i tekst Miroslaw Chmiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.