O gospodarce odpadami na spotkaniu w PGKu

We wtorek, 21 lipca, w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zamościu, odbyło się (zorganizowane przez spółkę) spotkanie z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Straży Miejskiej i Urzędu Miasta Zamość poświęcone gospodarce odpadami i problemom z tym związanym.

Rozmawiano m.in. o częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych, prawidłowej segregacji, stale rosnącej ilości odbieranych odpadów, a także o przypadkach zaniżania liczby mieszkańców zamieszkujących lokale i możliwościach rozwiązania tego problemu. Dyskutowano również o wysokich kosztach zagospodarowania odpadów (powinniśmy płacić wyższe stawki) oraz wyborze najlepszej metody rozliczania za śmieci.

Zapowiedziano wspólne działania zmierzające do weryfikacji deklaracji w oparciu o meldunki i zużycie wody, jak również kontrole w zakresie segregacji. W przypadku braku segregacji funkcjonariusze Straży Miejskiej wystawią sprawcy mandat wysokości do 500 zł.

Jak w większości miejsc wygląda postępowanie mieszkańców z odpadami, przedstawiają zdjęcia wykonane przez pracowników PGK Zamość.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *