Współpraca PWSZ i ZBP

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu podpisała porozumienie ze Związkiem Banków Polskich.
Jest to dobra wiadomość zwłaszcza dla obecnych i przyszłych studentów kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Zamościu. W czerwcu uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z ZUS, a w tym roku akademickim została zawarta kolejna tego typu umowa, tym razem ze Związkiem Banków Polskich.
Strony porozumienia są przekonane, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych PWSZ w Zamościu z wiedzą praktyczną ZBP pozwoli na pogłębienie wiedzy na prowadzonych studiach z zakresu praktycznego wykorzystania i znaczenia systemu bankowego w gospodarce.
W ramach porozumienia partnerzy będą propagowali nowoczesne rozwiązania w zakresie teorii i praktyki przedsiębiorstw oraz ideę szerokiego wykorzystania gospodarki elektronicznej i informacji gospodarczych do poprawy efektywności gospodarowania, przede wszystkim wśród osób prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających ją prowadzić w przyszłości oraz w szeroko pojętym otoczeniu biznesu. Idee te będą popularyzowane na różnego rodzaju konferencjach i sympozjach, których tematyka powiązana będzie z ww. zagadnieniami.
Porozumienie podpisali: rektor PWSZ w Zamościu dr hab. Andrzej Samborski i prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.( Ewa Kołtun)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.