Zamościanie zainteresowani dotacją do wymiany systemów grzewczych

W wyznaczonym terminie (1- 15 lutego) mieszkańcy miasta złożyli w sumie 72 wnioski.

– Zainteresowanie było bardzo duże, z roku na rok jest coraz większe, to nas cieszy. Widzimy, że mieszkańcy chcą korzystać z tej formy wsparcia, co oznacza, że świadomość ekologiczna jest większa, a nasze działania w tej dziedzinie przynoszą efekty – mówi Katarzyna Fornal- Urbańczyk kierownik Biura Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Zamość.

Teraz wnioski będą sprawdzane, a następnie przekazane do realizacji. Mieszkańcy, którzy otrzymają dotację zostaną o tym powiadomieni.

Wszystkie wnioski, zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowej powinny zostać rozliczone do 31 października. Na realizację zadania zaplanowano 200 000 zł ze środków własnych Miasta Zamość.

( inf. UM Zamość)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.