Nowe otwarcie w OHP -konferencja prasowa

„Nowe otwarcie OHP” pod takim hasłem 09.01.2017r. odbyła się o godz. 14.30 w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, ul. Kilińskiego 86a konferencja prasowa, której celem było poszerzenie wiedzy przedstawicieli samorządów i pracodawców na temat działalności jednostki, której celem jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego.

Ochotnicze Hufce Pracy są publiczną instytucją rynku pracy, która podlega pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obejmujemy wsparciem młodzież od 15 do 25 roku życia. Przeciwdziałamy marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Lubelska Wojewódzka Komenda realizuje zadania w 11 jednostkach opiekuńczo – wychowawczych, dla porównania środków na doposażenie jednostek i poprawę warunków przebywania młodzieży w jednostkach OHP i tak Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zamościu w 2015 r. uzyskał kwotę 80479,80 zł. zaś w 2016 r. 246 177,40 zł .

W ramach poprawy warunków przebywania młodzieży zakupione zostało doposażenie , sprzęt i pomoce do działań wychowawczych na kwotę 246 177,40 zł tj. wideofon, materiały do modernizacji pionu kanalizacyjnego w internacie, materiały budowlane i remontowe, piec konwekcyjno – parowy, pościel, prześcieradła, poduszki, kołdry, artykuły do wyposażenia kuchni i łazienek, artykuły elektryczne, materiały do ogrodzenia, pralka, odkurzacze, akcesoria, środki czystości , stoły, moduły do tapczanów, materiały do węzła sanitarnego , telewizor i konsola do gier, bieżnie, odzież ochronna, komputery, router, stół do tenisa, piłkarzyki dart, szachy z zegarem, atlas, komplet piłek sportowych, pomoce dydaktyczne, aparat fotograficzny, doposażenie biblioteczki : gry planszowe „First to Fight” płyty z muzyką “Panny Wyklęte”, “Panny Wygnane”, publikacje.

Celem konferencji było przedstawienie informacji o działaniach OHP i MRPiPS prowadzonych na rzecz poprawy warunków w jednostkach opiekuńczo – wychowawczych w województwie lubelskim, oferowanie współpracy samorządom gminnym i powiatowym w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat, a także promocja zawodowego kształcenia w systemie dualnym .

Uczestnikami jednostek opiekuńczo – wychowawczych zostaje młodzież w wieku 15 -18 lat, młodzież wybierająca edukację zawodową w systemie dualnym (zajęcia teoretyczne w szkole i zajęcia praktyczne u pracodawców na statusie pracownika młodocianego, pobierającego wynagrodzenie refundowane ze środków OHP).

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu oferuje 93 miejsca. Internat dla młodzieży OHP zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie a także całodobową opiekę wychowawczą na czas nauki i pobytu w OHP.

W konferencji uczestniczyli; Poseł Sławomir Zawiślak, Lubelski Wojewódzki Komendant OHP dr.Piotr Gawryszczak, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Wójt Gminy Grabowiec Waldemar Greniuk, dyr. ZDZ w Zamościu Pani Grażyna Lisicka, kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania  OHP w Zamościu Leszek Tabiszewski, Marek Drączkowski z-ca Komendanta Wojewódzkiego OHP w Lublinie.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *