Uroczyste otwarcie XXXIII Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

W celu zachowania pamięci narodowej o skutkach II wojny światowej dla naszego narodu , Ogólnopolskie  Porozumienie Związków Zawodowych podjęło decyzję o organizowaniu w dniu 1 września  Międzynarodowego Dnia Walki Związków Zawodowych o Pokój i Powszechne Rozbrojenie. Pierwsze  takie ogólnopolskie spotkanie związkowców odbyło się 1 września 1986 roku w Bydgoszczy.

W następnym roku dzięki osobistemu zaangażowaniu Ryszarda Łepika przewodniczącego WPZZ,  centralne obchody odbyły się w Zamościu. Uroczystości zamojskie miały przypomnieć w całym kraju o tragedii wysiedleń Zamojszczyzny i tragedii jej dzieci.

Oprócz mieszkańców  Zamościa, gościliśmy przedstawicieli związków zawodowych z 16 ówczesnych sąsiednich województw. W uroczystościach wzięło udział ok. 40 000 uczestników. Opiekę nad poszczególnymi województwami przyjęły zakłady pracy w Zamościu. Witano gości na granicy województwa, zapoznawano z pracą opiekujących się zakładów pracy oraz uczestniczono wspólnie w wieczornych uroczystościach. W czasie uroczystości zamojskiej, oprócz oficjalnej uroczystości,  zostało zorganizowanych 16 imprez towarzyszących. Jedną z nich był „Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny”

W styczniu 1987 r. Pan Janusz Kawałko zorganizował w redakcji Tygodnika Zamojskiego, gdzie był redaktorem, spotkanie kilku osób, na którym przedstawił pomysł zorganizowania kilkuetapowego biegu szosowego po Zamojszczyźnie. Bieg miał być poświęcony pamięci tragedii Dzieci Zamojszczyzny, które zginęły i zaginęły w czasie II wojny światowej.

Po burzliwej dyskusji zebrani zaakceptowali cenną propozycję i przystąpiono do przygotowania biegu poprzez: wyznaczenie trasy, znalezienia sponsorów, opracowanie regulaminu i materiałów reklamowych, zaproszenie zawodników i tak w jednym miejscu zbiegły się dwie inicjatywy.

Wszystkie sprawy organizacyjne przejął Ośrodek Sportu i Rekreacji. Sprawy organizacyjne prowadzone są bardzo dobrze, że do chwili obecnej nikt nie pomyślał o innym organizatorze.

Redaktor Janusz Kawałko – pomysłodawca biegu, nigdy nie przewidywał, że Bieg Pokoju, wejdzie do kalendarza startowego wielu zawodników krajowych i zagranicznych oraz stanie się biegiem, w którym zdaniem zawodników należy startować.

Start do pierwszego etapu Wieloetapowego Biegu pamięci Dzieci Zamojszczyzny nastąpił 28 sierpnia 1987 r. o godz. 14.00 z ulicy Akademickiej. 21 zawodników na sygnał Sędziego Głównego Biegu Lucjana Ksykiewicza wyruszyło w kierunku Zwierzyńca. Organizatorzy, goście, zawodnicy, zebrana dość licznie publiczność – zadawali sobie pytanie – jak to będzie? Czy dobiegną do mety?

33 lata później czyli dzisiaj 31 sierpnia po dwuletniej przerwie o godz.9.30 przy pomniku Dzieci Zamojszczyzny na ul.Akademickiej  odbyło uroczyste otwarcie XXXIII Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Pomnik Dzieci Zamojszczyzny. Jest to olbrzymi granitowy głaz z tablicą z wyrytym napisem: ” Dzieciom Zamojszczyzny pomordowanym, wywiezionym przez Niemców w latach 1942-43– w XX rocznicę wysiedleń i pacyfikacji.”

W uroczystości otwarcia uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele ,, Dzieci Zamojszczyzny ”, byli organizatorzy oraz zawodnicy biegu.

 

 

 

 

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *