UWAGA ! – zmiany dotyczące zasad wycinki drzew

Z 2017 rokiem weszły w życie nowe uregulowania w zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. O proponowanych zmianach, dotyczących m.in. wycinki drzew, mówiło się od dłuższego czasu. Kolejny raz ustawodawca zmniejszył wysokość opłat i administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia.

Dla mieszkańców najważniejsze jest to, że zmienił się katalog wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę. Zgodnie z nowymi zasadami, zwolnienie będzie dotyczyć m.in. krzewów rosnących w skupisku o pow. do 25m² i drzew o obwodzie pnia nieprzekraczającym 50cm/100cm (w zależności od gatunku), przy czym rada gminy w formie uchwały może określić inne sytuacje, w których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia.

Należy przy tym pamiętać o ustawowych zakazach związanych z ochroną zwierząt (chodzi m.in. o okres lęgowy ptaków). W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z Biurem Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej (tel. 846772 439, bos@zamosc.pl).

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *