5 listopada 2013 r.Budimex wznawia odbudowę bastionu II i III .Konferencja prasowa.

Dzisiaj 5 listopada odbyła się konferencja prasowa w sprawie prac budowlanych prowadzonych na obiektach fortyfikacyjnych zamojskiej twierdzy.W konferencji wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Tomasz Kossowski oraz przedstawiciel firmy Budimex Mirosław Polakowski.
Jak poinformował Zastępca Prezydenta Miasta Tomasz Kossowski wznowione zostaną prace przy odbudowie bastionu II i III zamojskiej twierdzy w ramach projektu: „Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki”. Pierwotnie inwestycja miała być zakończona do kwietnia 2012 roku, jednak odkrycia np. pierwotnej, autentycznej morandowskiej podbudowy murów, spowodowały konieczność ponownego przeprojektowania.
Odkrycie zabytkowych murów fortecznych spowodowało pewne zmiany konstrukcyjne na budynkach. W bastionie III zastąpiono iniekcją roboty palowe. Zaistniała też konieczność zachowania masy zabytkowej i dobudowania do niej nowych murów. To wymagało uzgodnień konserwatorskich i projektowych. To samo dotyczy bastionu II. Połączono roboty konserwatorskie z konstrukcyjnymi, nie było tego w pierwotnym w projekcie, który zakładał, że tam tak jest jakby czysta ziemia – powiedział kierujący pracami Mirosław Polakowski z firmy Budimex.
Wykonawca rozpocznie prace od połowy tego miesiąca: – 14 listopada rozpoczniemy iniekcję na bastionie III. Równocześnie będą trwały prace konserwatorskie bastionu II iIII. W zależności od warunków pogodowych przystąpimy do typowych robót murarskich. Gro robót rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia – mówi Polakowski. – Trudniejsze będzie wykonanie bastionu III, ponieważ jest on prawie trzykrotnie większy, przez to jest tam duży zakres robót murowych i konserwatorskich.
Wiceprezydent Kossowski wyjaśnił, że „dzięki wnioskom miasta Zamość, kierowanym do Polskiej Organizacji Turystycznej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, poziom dofinansowania ze środków zewnętrznych został zwiększony z pierwotnego poziomu 60 proc. do prawie 81 proc. obecnie”.
Roboty budowlane, związane z rekonstrukcją i uczytelnieniem bastionów II i III, powinny  jak zakłada umowa – zakończyć się do 15 października 2014 r.

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *