Gotowi bronić Ojczyzny

„Tworzymy silne podstawy bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Wy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej jesteście ważnym elementem tego systemu.” – powiedział minister Mariusz Błaszczak do żołnierzy OT składających dziś przysięgę w Zamościu.

W niedziele, 14 października na Rynku Wielkim w Zamościu 66 żołnierzy – ochotników złożyło uroczystą przysięgę na sztandar 9 Pułku Piechoty Legionów AK. Ceremonia licznie zgromadziła przedstawicieli lokalnego samorządu, kombatantów, rodziny i mieszkańców Zamościa. Z ramienia dowództwa WOT na uroczystości obecny był płk Artur Dębczak, zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Szef MON Mariusz Błaszczak zwracając się do żołnierzy składających przysięgę, powiedział – „To piękny dzień, w którym złożyliście przysięgę na wierność Rzeczypospolitej. Ta przysięga jest wyróżnieniem, ale jest też zobowiązaniem dla Was. Złożyliście przysięgę w otoczeniu swoich najbliższych, złożyliście przysięgę w tym historycznym miejscu – Zamościu. Kiedy śpiewaliście hymn Rzeczypospolitej Polskiej, słychać było siłę, słychać było moc. To dobrze, bo to świadczy o tym, że jesteście żołnierzami z powołania. Zdecydowaliście o tym, żeby część swojego czasu przeznaczyć na służbę Ojczyźnie. Przecież nie musieliście, to Wasz wybór, Wy tego chcecie, jesteście patriotami. Jesteście gotowi bronić Ojczyzny”.

Dzisiejsza przysięga w Zamościu była już piętnastą przysięgą w historii lubelskiej brygady, w tym trzecią w Zamościu. Nowo zaprzysiężeni żołnierze rozpoczną służbę w pięciu batalionach wchodzących w skład 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Obrona Terytorialna w województwie lubelskim liczy już blisko 3000 żołnierzy i wciąż rośnie w siłę.

Przysięga to ukoronowanie szesnastodniowego szkolenia podstawowego, które odbyło się na terenie 21 Batalionu Lekkiej Piechoty w Lublinie oraz 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu. Podczas tego szkolenia żołnierze – ochotnicy zapoznawali się z podstawami strzelectwa, taktyki, topografii, łączności, zasad zachowania na polu walki, sztuki przetrwania oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Zdobytą wiedzę, będą rozwijać i doskonalić przez następne trzy lata, podczas licznych szkoleń indywidualnych, specjalistycznych i zgrywających.

Miłym akcentem na zakończenie uroczystości były oświadczyny jednego z Terytorialsów. Szer. Bartosz z 21 Batalionu Lekkiej Piechoty w Lublinie w obecności Ministra Obrony Narodowej, dowódców, kolegów oraz przybyłych gości, poprosił o rękę swoją wybrankę Wiktorię.

WOT w woj. lubelskim
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie, Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą blisko 3000 żołnierzy i cały czas powiększają swoje szeregi. 2 LBOT osiągnęła zdolność do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych. W tym zakresie, w ramach projektu „Parasol”, rozpoczęła współpracę ze służbami mundurowymi i jednostkami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w województwie.

Misja i zadania WOT
Wojska Obrony Terytorialnej, jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli i infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią stanowić siłę wiodącą. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj Sił Zbrojnych będzie współdziałać, wspierać i uzupełniać działania innych służb ratowniczych.
Obecnie w WOT służbę pełni 14 tysięcy żołnierzy i jest drugim, co wielkości rodzajem sił zbrojnych. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Tzw. „mapa drogowa” budowy formacji zakłada napływ ochotników  na poziomie około 10 tys. rocznie, oznacza to, że na koniec roku 2019 w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy. Zakończenie procesu formowania WOT planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

in. i fot. kpt. Damian STANULA, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *