Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny – I ETAP

W pierwszym dniu XXX Jubileuszowego Czteroetapowego Bieg Pokoju zawodnicy wystartowali z ul. Grodzkiej przy Rynku Wielkim i mieli do pokonania 35 km do Zwierzyńca.Do biegu zgłosiło się 118 zawodników.

Wyniki I ETAPU http://biegpokoju.zamosc.pl/index.php/aktualne/wyniki-1-etap

Z historii Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

II wojna światowa przyniosła naszemu krajowi ogrom nieszczęść. Według Małej Encyklopedii Wojskowej straty w ludziach w Polsce wyniosły 6 028 000 osób co daje w tamtym czasie 220 osób na 1000 mieszkańców. Procentowo w stosunku do całej ludności były to straty największe spośród wszystkich państw uczestniczących w II wojnie światowej.
Podobnie jak straty ludzkie ogromne były straty materialne. Polska poniosła globalnie straty w wysokości 18,882 miliarda dolarów ( po ówczesnym kursie) ,co daje na jednego obywatela 626 dolarów. Wyższe straty poniósł w tej wojnie jedynie Związek Radziecki.
Trzeba było wiele lat, aby odbudować substancję ludzka i materialną państwa. Społeczeństwo przez wiele lat musiało się godzić z wieloma wyrzeczeniami. Należy pamiętać również ,że po wojnie istniał nie uregulowany problem granic zachodnich. Problem ten miał być uregulowany w traktacie pokojowym, którego faktycznie nigdy nie podpisano.

Pamięć o wydarzeniach o tych czasach, wraz z biegiem lat, zaczęła się zacierać i problem ten, w świadomości społecznej, wraz z odchodzeniem świadków tych wydarzeń był mniej ostry. Podejmowane w tym zakresie różne działania w celu potrzymania pamięci spraw które przyniosła wojna, nie zawsze spotykały się z pełna aprobatą społeczeństwa

Jeśli jeszcze w latach sześćdziesiątych pamięć o tamtych czasach była niezmiernie żywa, to już w latach siedemdziesiątych młodzi ludzie już patrzyli na te sprawy z mniejszą emocją. Nałożył się na to problem wiedzy o wysokim poziomie życia obywateli ówczesnej Republiki Federalnej Niemiec (tzw. Niemcy zachodnie) jak i podejmowane działania różnych środowisk, które nie były zainteresowane, aby świadomość naszych obywateli w tym zakresie zachować.

W Republice Federalnej Niemiec w latach osiemdziesiątych, wzmogły się działania tzw. przesiedleńców, którzy protestowali przeciwko powojennym ustaleniom w sprawie granic, podjętym w Jałcie i Poczdamie i naciskali na rząd RFN w sprawie nie uznawania polskiej granicy na Odrze i Nysie.

W związku z powyższym, wiele środowisk podjęło działania, w celu zachowania pamięci narodu o
skutkach II wojny światowej dla naszego narodu. Z tych przyczyn ( przedstawionych tu w ogromnym skrócie) w akcję tą włączyło się również Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Podjęto decyzję o organizowaniu w dniu 1 września Międzynarodowego Dnia Walki Związków Zawodowych o Pokój i Powszechne Rozbrojenie. Pierwsze takie ogólnopolskie spotkanie związkowców odbyło się 1 września 1986 roku w Bydgoszczy.
Uroczystości w Bydgoszczy miały na celu przypomnienie o tzw. niedzieli bydgoskiej gdzie 10 września 1939 roku w egzekucjach ulicznych hitlerowcy w pierwszym etapie ok. 1500 Polaków a później kilka tysięcy, w tym żołnierzy Wojska Polskiego. Ogółem na Pomorzu do 30 listopada 1939 roku zamordowano ok. 20 000 osób w tym znaczna część z nich zginęła w Bydgoszczy. W następnym roku podobne uroczystości odbyły się w Zamościu. 

1 września 1987 roku w Zamościu zorganizowaliśmy Międzynarodowy Dzień Walki Związków
Zawodowych o Pokój i Powszechne Rozbrojenie. Uroczystości zamojskie miały przypomnieć w
całym kraju o tragedii wysiedleń Zamojszczyzny i tragedii jej dzieci.

Oprócz mieszkańców Zamościa, zaprosiliśmy do uczestniczenia w tych uroczystościach przedstawicieli związków zawodowych z 16 ówczesnych sąsiednich województw. W uroczystościach wzięło ok. 40 000 uczestników. Opiekę nad poszczególnymi województwami przyjęły zakłady pracy w Zamościu. Witano gości na granicy województwa, zapoznawano z pracą opiekujących się zakładów pracy oraz uczestniczono wspólnie w wieczornych uroczystościach. Kolejna uroczystość odbyła się 1
września 1988 roku w Legnicy. Celem tych uroczystości przypomnienie heroicznych zmagań żołnierza polskiego na przestrzeni wieków z różnymi najeźdźcami.

W czasie uroczystości zamojskiej, oprócz oficjalnej imprezy, zostało zorganizowanych 16 imprez towarzyszących. Jedną z nich był „Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny”. Uczestnicy przed biegiem spotkali się z byłymi dziećmi Zamojszczyzny mieszkańcami Zamojszczyzny, którzy przetrwali wysiedlenia. Byli oni honorowymi starterami biegu. Przebiegał on przez miejsca związane z wysiedleniami Zamojszczyzny. Zaplanowano , aby bieg odbywał się co roku. 

W miejscach startu i na metach biegu odbywały się i odbywają się uroczystości upamiętniające wysiedlenia Zamojszczyzny i tragedię Dzieci Zamojszczyzny. Start do pierwszego biegu nastąpił 28 sierpnia 1987 r. o godz. 14,00 z ulicy Akademickiej. 21 zawodników, na sygnał Sędziego Głównego
Biegu p. Lucjana Ksykiewicza, wyruszyło w kierunku Zwierzyńca. Do mety dotarło 20. W biegu uczestniczą zawodnicy aktywnie biegający a od drugiego biegu również zawodniczki. Warte podkreślenia jest to, że w biegu uczestniczą osoby niepełnosprawne. Są to osoby niewidome i niedowidzące często pilotowane przez widzących oraz osoby na wózkach inwalidzkich.

Na miejscach etapowych odbywają się uroczystości poświęcone pamięci tragedii wysiedleń a w spotkaniach tych uczestniczą zawodnicy a również też już nieliczni uczestnicy wydarzeń lat 1942-1943. Ważne, że w tych uroczystościach uczestniczą młodzi mieszkańcy Zwierzyńca, Krasnobrodu, Skierbieszowa i Zamościa.

Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny jest biegiem trudnym. Odbywa się na przełomie sierpnia i września. Zawodnicy przebiegają 100 km w ciągu czterech dni. Nie jest to bieg w którym może nastąpić w ciągu kilku dni regeneracja organizmu po jednodniowym wysiłku. Stąd w biegu tym biorą
udział zazwyczaj doświadczeni biegacze . Trzeba przyznać , że większość z nich podkreśla ważność
patriotyczną tego biegu. Ale również należy podkreślić , że zazwyczaj ich udział w tym biegu nie jest
jednorazowy. Są tacy zawodnicy wśród kobiet i mężczyzn którzy uczestniczyli już w ponad dwudziestu takich biegach.
info. o historii Biegu Ryszard Łepik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *