25 – lecie Straży Miejskiej Miasta Zamość

Straż Miejska Miasta Zamość świętuje swoje 25-cio lecie istnienia.  Z okazji tego święta o godz.11.30  odbyła się uroczysta msza św.w parafii wojskowej pw. Świętego Jana Bożego w Zamościu. Dalsze uroczystości z okazji święta Straży Miejskiej w Zamościu odbyły się w Klubie Batalionowym. gdzie min pan Prezydent Miasta Andrzej Wnuk wręczył pamiątkowe dyplomy i podziękowania za sumienną służbę dla mieszkańców.

Formacja ta powołana mocą ustawy z 1997 kierunkuje swoje działania na utrzymanie właściwego poziomu porządku publicznego. Wykonuje dość szerokie spektrum zadań określonych we wskazanej ustawie, innych aktach normatywnych a także wynikające z prawa miejscowego. W praktyce przejawia się to w podejmowaniu działań interwencyjno – kontrolnych, profilaktyczno – zapobiegawczych, ściganiu wykroczeń i przestępstw.

W Straży Miejskiej zatrudnionych jest 30 osób, z czego 20 strażników, 7 operatorów monitoringu, 2 osoby w administracji i komendant. Potencjał osobowy posiada dobre parametry determinujące kondycję zawodową: 60 % załogi posiada wyższe wykształcenie a gros wśród zatrudnionych, to ludzie młodzi ale z odpowiednim doświadczeniem. Komendant zapewnia, że głównym zadaniem zamojskich Strażników jest sumienne wykonywanie zadań i służebna rola Straży wobec Mieszkańców.


Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *